Důležité:    DF MoNaKo - diskuze    Chat    Členové    Kalendář akcí    Galerie    Partnerské weby

   Můžete se registrovat!    Ukažte obrázky svých modelů!    Jak napsat článek?    Napište nám   

Kategorie článků
Vyhledávání
Model Club MoNaKo
MC MoNaKo

Otevřené sdružení lodních modelářů nejen z celé ČR...
Modelářský klub MoNaKo


Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

Chat - popovídejte si

Přehledy
Stálé odkazy
RSS

Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových tématpříspěvků z DF.

Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:

MoNaKo-Mini

Čtenářské galerie
WSP-10 - 1
Vnitřek
zobrazení: 2075
známka: 1.75
Zajímavý odkaz
Thingiverse.com

Všem, kteří si pořídili 3D tiskárnu, by se mohla hodit tato stránka, na které naleznou řadu připravených věcí k tisku (a to i z oblasti lodních modelů).

Historie zajímavých odkazů

Novinky
21.01.2021:

Zimní večery si můžete zpříjemnit společenskou hrou na modelářské téma: Slalomky F3-E.


10.01.2021:

Ačkoli tu před chvílí přibyla pozvánka na první letošní akci, kdovíjak to s ní nakonec bude. Minulé roky touto dobou bylo jasno, v které dny se sejdeme s modely na Lužinách či v Písku a kdy uspořádáme to či ono, jenže tentokrát je to sázka do loterie. Proto vyjma akcí, na které je potřeba zajistit ubytování, pevný termín ničeho neplánujeme a přizpůsobíme se aktuální situaci.

 

Měsíc od vydání posledního článku si dovoluji poprosit ctěnou čtenářskou obec o spolupráci, jelikož bez přispění těch, kteří něco hezkého postavili a během stavby tu a tam pořídili nějakou fotečku své nové lodě či ponorky, žádný nový článek v dohledné době nevyjde.

 

Předem děkuji.

 

ladous

 

 Archiv novinek


Lodě

Osvětlení modelu lodi

K nejpěknějším akcím na soutěžích a setkáních lodních modelářů patří noční jízdy. Jak romanticky působí barevná světélka na klidné vodní hladině pod hvězdným nebem. Nikdy si tuto podívanou nenechám ujít. Pro některé maketáře a většinu laické veřejnosti je to vskutku něco neobvyklého, ale občas se jako zastánce přesné stavby modelů lodí musím pozastavit nad tím, jak málo modelářů pravidla určující správné použití světel a znaků na lodi zná a respektuje. Často je vidět lodní modely svítící jako vánoční stromeček. Není divu, pokud vím, nevyšel v posledních letech žádný článek zabývající se touto tématikou. Na rozdíl od mnoha článků na téma konstrukce různých spínačů osvětlení od nejjednodušších až po ten programovatelný s osmi funkcemi.

Základní pravidlo

To znají skoro všichni. Každá loď musí mít světlo stožárové - bílé, světlo záďové - bílé a světla poziční, lépe bortová, na pravé straně zelené, na levé červené obr. 1. Ale tak jednoduché to zase není. Záleží na délce lodi. Nad 50 metrů délky má například loď stožárová světla dvě. Existují i speciální kombinace světel pro plavidla neschopná manévrovat, poškozená plavidla, pro lodě uvízlé na mělčině, kotvící plavidlo, provádějící práce pod vodou, hledající miny, pro rybářská plavidla při lovu atd.

Následující část obsahuje výtah z lodních předpisů o povinném osvětlení (v noci) a signálních znacích (ve dne). Uvedené informace pak snad pomohou správnému doplnění výbavy modelu. Jak ve většině tříd podle klasifikace organizace NAVIGA, tak i většiny maket a modelů „nesoutěživých“ lodních modelářů.obr. 1 obr. 2

I. Plavidla s mechanickým pohonem
Na obr. 1 vidíme rozmístění světel na lodi s mechanickým pohonem. Současně jsou zobrazeny barvy a vyzařovací úhly jednotlivých svítidel. Je to:

 • a) světlo stožárové, bílé světlo umístěné kolmo nad osou symetrie lodi , svítící nepřerušovaně v úhlu 225° vpřed.
 • b) světla poziční (bortová) zelené na pravém boku, červené na levém boku, svítící nepřerušovaným světlem v celkovém úhlu 225° obě dohromady, resp. 112,5° každé. Ve směru vpřed 90° a 22,5° vzad. Pokud je loď kratší než 20 metrů, mohou být obě poziční světla ve společném svítidle umístěném v ose lodi obr. 3.
 • c) světlo záďové, tj. bílé světlo umístěné co možná nejblíže k zádi lodi, svítící nepřerušovaně v úhlu 135° , tedy směrem vzad pod úhlem 67,5° na každou stranu od podélné osy lodi obr. 2.

obr. 3 obr. 4

Doplňující pravidla:
 • a) loď kratší než 12 metrů může místo uvedených světel použít jen světla poziční a jedno světlo bílé, viditelné ze všech stran (vyzařující v úhlu 360° obr. 3.
 • b) delší než 50 metrů musí mít druhé stožárové světlo umístěné dál vzadu a výše než je první bílé stožárové světlo viz. obr. 4

A to je vše co musí mít každé plavidlo mechanickým pohonem (motorem) mít. Co ostatní lodě, například plachetnice nebo veslice

obr. 5 obr. 6

II. Plachetnice.
Plovoucí plachetnice musí mít za tmy rozsvícena:

 • a) světla poziční (bortová),
 • b) světlo záďové,
 • c) mimo výše uvedených světel může mít (nejedná se o povinnou výbavu) na předním stěžni dvě světla viditelná ze všech stran umístěna nad sebou. Horní červené, dolní zelené. Obě smí být rozsvícena jen současně s pozičními světly, obr. 5.
Doplňující pravidla:
 • a) je-li plavidlo kratší než 20 metrů mohou být poziční světla umístěna v jediném svítidle poblíž přední části stožáru, nebo na stožáru. V místě, odkud budou nejlépe vidět,
 • b) je-li plachetnice plovoucí pod plachtami poháněna současně i pomocným motorem, musí mít vepředu vyvěšený znak ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku, zavěšeného vrcholem dolů (k hladině), obr. 6

III. Veslice (loď poháněna vesly)
Může používat světla jako plachetnice, pokud je ale nemá, je povinností posádky mít připravenou pro rychlé použití elektrickou svítilnu, nebo lucernu se zapálenou svíčkou. Koho se výše uvedené počty světel zklamaly a zdají se malé, může si náladu spravit v další část článku, kde uvádím povinná osvětlení při speciálních činnostech pracovních lodí.

obr. 7 obr. 8

IV. tažení a tlačení vleků
Toto bude zajímat hlavně ty, co milují remorkéry. Při tažení musí tažná loď rozsvítit:

 • a) dvě stožárová světla umístěna v ose lodi nad sebou. Je-li délka soupravy delší než 200 metrů musí být stožárová světla tři nad sebou, obr. 7, obr. 8,
 • b) světla poziční (bortová),
 • c) světlo záďové,
 • d) světlo tažení umístěné svisle nad světlem záďovým žluté barvy,
 • e) znak ve tvaru dvou rovnostranných trojúhelníků vrcholy k sobě (obr. 11) v místě odkud bud nejlépe vidět (je-li souprava delší než 200 m).
obr. 9 obr. 10

Tažená loď musí mít rozsvícena světla poziční a světlo záďové.
Při tlačení platí:
 • a) pokud jsou tlačící a tlačená loď pevně spojeny, považují se za jedno plavidlo, viz. základní osvětlení,
 • b) při tlačení nebo tažení na boku (bortu) platí totéž jako v předcházejícím případě - dvě stožárová světla ze předu, světla poziční a světlo záďové,
 • c) plavidlo tažené, tlačené při boku musí mít rozsvícena světla poziční a světlo záďové, je-li souprava delší než 200 musí mít vyvěšený znak „ROMBU“ obr. 9

obr. 11 obr. 12

V. rybářské lodi
Mimo výše uvedená světla základního vybavení motorové lodi je rybářská loď povinná použít:

 • 1) při tralování (to je tažení pohyblivé sítě, nebo jiného zařízení pro lov)
 • a) dvě světla viditelná ze všech stran umístěna ve svislé linii, horní zelené, dolní bílé, nebo znak ze dvou trojúhelníků, obr. 10, obr. 11,
 • b) světlo stožárové umístěné do výše nad zeleným světlem, viditelné ze všech stran, což není povinné pro plavidlo kratší než 50 m,
 • 2) při jiném lovu než tralování
 • a) loď musí být dále vybavena dvěmi světly viditelnými ze všech stran, horní červené, dolní bílé ve svislé linii nad sebou, nebo znak ze dvou trojúhelníků svisle nad sebou vrcholy k sobě, obr. 11,
 • b) má-li loď sítě, nebo jiné lovecké nářadí roztažené na vzdálenost větší než 150 metrů od lodi musí mít ve směru vyložení sítě další bílé světlo, nebo znak trojúhelníku vrcholem vzhůru na straně vyložené sítě, obr 12, obr. 13

obr. 13 obr. 14
obr. 15 obr. 16

VI. lodě provádějící práce pod vodou
Plavidla provádějící prohlubování plavební trasy, bagrování písku, potápěčské práce jsou jen částečně ovladatelné a musí být proto označeny:

 • a) třemi světly svisle nad sebou viditelnými ze všech stran, horní a dolní červené, prostřední bílé obr.14,v
 • b) třemi znaky svisle nad sebou, horní a dolní kulové, prostřední „ROMB" (kosočtverec) obr. 15,
 • c) pokud se loď při práci pohybuje, musí mít rozsvíceno i světlo stožárové, světla poziční a světlo záďové,
 • d) jestli pracovní zařízení tvoří překážku na boku lodi, musí navíc na straně překážky další dvě červená světla nad sebou, nebo ve dne dva kulové znaky tak, aby bylo zřejmé na které straně se překážka nachází obr. 17 a obr. 16 na straně po které je možno loď objet, musí mít dvě zelená světla svisle nad sebou, nebo ve dne dva znaky „ROMBU“, všechna světla vyzařující do všech stran obr. 17, obr. 16+18 a obr. 19,
 • e) pokud velikost lodi provádějící práce pod hladinou neumožňuje vyvěsit všechna světla a znaky v odstavci d, musí ukazovat (použít):
  • tři světla viditelná ze všech stran umístěná nad sebou, horní a dolní červené, prostřední bílé obr. 20,
  • repliku signální vlajky „A" mezinárodního kódu signálů ve výšce ne menší než 1 metr, viditelnou ze všech stran obr. 21,
 • f) loď která provádí odminování lodní trasy musí mít mimo základnách světel vyvěšeny tři zelená světla nebo tři kulové znaky, jedno ze světel nebo jeden kulový znak musí být na štítu prvního stožáru, ostatní pak na koncích ráhna obr. 22.

obr. 17 obr. 18
obr. 19 obr. 20

VII. lodě pilotní služby
Pokud plavidlo plní službu pilota pro ostatní plavidla, musí mít kromě základních světel dvě světla nad sebou viditelná ze všech stran, horní bílé a spodní červené. Světla musí být umístěna na štítu předního stěžně obr. 23.

obr. 23 obr. 25
obr. 24 A obr. 24 B

Porucha a kotvení
Tak to je vše o práci. Na závěr zbývá ještě osvětlení lodí při poruše a při kotvení.

 • a) neovladatelná loď - musí být označena dvěma červenými světly viditelnými ze všech stran, umístěnými svisle nad sebou. Ve dne dvěma kulovými znaky nad sebou. Pokud je neovladatelná loď v pohybu (větry nebo vlivem proudu), musí mít rozsvícena i světla poziční a světlo záďové, obr. 24a + 24b,
 • b) loď částečně ovladatelné má rozsvícena tři světla viditelná ze všech stran, umístěna svisle nad sebou. Horní a dolní je červené, prostřední bílé. Ve dne vyvěsí tři znaky opět svisle nad sebou , horní a dolní kulový, prostřední ROMB
 • c) zakotvená loď - stojící na kotvě (zakotvená) musí mít v místě kde budou nejlépe vidět:
  • světlo bílé viditelné ze všech stran, nebo ve dne kulový znak, umístěný v přední části lodi,
  • bílé světlo viditelné ze všech stran na zádi, nebo poblíž zádě, níže než je kotevní světlo příďové obr. 25,
  • loď menší než 50 m může mít jedno bílé světlo viditelné ze všech stran,
  • loď stojící na kotvě mimo přístav a loď delší než 100 metrů musí také rozsvítit pracovní světla a světla určená k osvětlení palub,
  • loď uvízlá na mělčině užívá bílá světla jako zakotvená loď a mimo to v noci dvě červená světla svisle nad sebou viditelná ze všech stran a ve dne tři kulové znaky ve svislé linii.

A to by bylo asi tak vše. Sice existují další předpisy a pravidla například o přesném umístění jednotlivých světel, jejich svítivosti, o odstínech barev světel, o rozměrech znaků atd. Ovšem pokud stavíme pouze model a ne skutečné plavidlo, vystačíme s uvedeným čtyř základních svítilen se k ostatním světlům dostaneme jen při práci lodě, nebo její poruše.Takže když již chceme ovládat světla na dálku, stačí klidně jeden spínač - všechna základní světla svítí současně. Pro fajnšmekry, nebo spíše hračičkáře mezi modeláři je možno použít druhý spínač, kterým budeme spínat označení neovladatelnosti lodi, nebo její uvíznutí na mělčině. Zbytek je již záležitostí pracovní činnosti a světla pro jejich simulaci by měla být ve výbavě lodi. Na stožáru remorkéru musíme mít další dvě stožárová světla svítící bíle (celkem tedy tři) a na boku stožáru případně další 2 světla červené barvy umístěna tak, aby prostřední stožárové světlo bylo mezi nimi. Tak budete moci signalizovat tažení (bílá - bílá - bílá), signalizace práce pod vodou (červená - bílá - červená) i signalizace poruchy pohonu (červená - červená).

A úplně na konec dvě poznámky.

 • 1, Tyto předpisy o osvětlení jsou určeny těm puntičkářům, co chtějí mít na svém modelu opravdu předpisové osvětlení. Ti co jezdí jen pro své potěšení někde na rybníku za chalupou se vůbec uvedenými skutečnostmi nemusí vzrušovat a ať klidně svítí jakkoliv a čímkoliv.
 • 2, Pokud se od doby napsání něco změnilo, někdo tyto předpisy zná důkladněji, či s něčím nesouhlasí, nechť se nechytá za hlavu s výkřiky „Co ti vo…. to tam napsali!“ ale ať sedne a taky napíše. Určitě to bude užitečnější.

Prameny a odkazy

Prameny:
Locja Baltiku, zbor przepisow, Gdinia 1979
Miedzynarodowe prawo drogi morskiej, Miroslav Golik Modelarz 6 - 7/2004
Odkazy:
www.modellskipper.de
Světělná signalizace lodí
www.mo-na-ko.net/lode-osvetleni.htm

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Tak dobrou plavbu i v noci s plně osvětlenou maketou.
Stanislav Jedlička a Ivan Grňa Na začátek článku

Autor: Ivan Grňa (Ivankap) | Vydáno dne 27. 07. 2008 | 24414 přečtení
Počet komentářů: 12 | Přidat komentář
Informační e-mailVytisknout článek
Pridat.eu

Související články:
KRABBE TÖN 12 - německá rybářská loď (10.04.2020)
Prinz Eugen 1 : 100 (F2C): 1. část (prašná) (27.08.2019)
Bitevní loď Musaši po 13 letech (01.04.2018)
Emilia - každý papírák může plavat (04.02.2018)
Japonský křižník IJN Mogami (23.01.2018)
První loď pod československou státní vlajkou (21.04.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 3. díl (18.04.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 2. díl (31.03.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 1. díl (19.03.2017)
Příběh lodi Grimmershörn a jejích modelů (05.01.2017)
Kolesáček na gumu (04.12.2016)
Stavebnice lodi Grimmershörn (17.04.2015)
Imara - perla mezi remorkéry (2. díl) (01.12.2014)
Imara - perla mezi remorkéry (1. díl) (15.10.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 4. díl (17.09.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 3. díl (30.07.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 2. díl (03.06.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 1. díl (08.05.2014)
Stražak 14 - maketa polské hasičské lodě (24.12.2013)
Denní signály lodí (27.11.2013)
Vlajky pro modely lodí (14.04.2013)
Tarantul - deník ze stavby (2. díl) (18.01.2013)
Netradiční kolesa - 1. část (teorie) (03.12.2012)
RC kačer - maketa snadno a rychle (10.08.2012)
Tarantul - deník ze stavby (1. díl) (15.11.2011)
"Z" pohony pro RT Antonie (12.11.2010)
Stavba ponorky U-2540 (22.10.2010)
Laminátový trup na polystyrénove jadro (25.03.2010)
Parník LANNA 2007 (14.01.2010)
Zbraň V-6 "Urzel" (27.10.2009)
Springeří evoluce aneb zrodil se Bivoj (19.10.2009)
Stavba „fošny" pro TT aneb Přeříz II (28.04.2009)
Mikul (28.04.2009)
Čím se proslavil ARTUR? (07.04.2009)
Zrodila se legenda (04.04.2009)
Ještě jednou o sportovní plachetnici „K" (30.03.2009)
Jak jsem stavěl remorkér Pollux (20.03.2009)
DIVA von Aeronaut (20.03.2009)
Stavba modelu ponorky George Washington (15.03.2009)
Stavba remorkéru Paolo-M (13.03.2009)
Pawlina - remorkér určený pro těžký TT (04.02.2009)
Jak naučit Paradise jezdit aneb kde udělali soudruzi z USA chybu? (22.01.2009)
Experimentální válečná loď - 2. část (12.01.2009)
Baby Bootlegger (24.11.2008)
Kterak jsem stavěl první „normální "loď (21.10.2008)
Jak neutopit loď (15.10.2008)
Kapitan Poinc - Wojciech Siejka (08.09.2008)
Výroba „Z pohonu" (Schottle drivu, otočných dýz) (28.08.2008)
Jařáb a noční plavby Brakeho (12.08.2008)
Napínáky stěhů snadno a rychle (07.07.2008)
Xenie, Vltava a Bečva (05.05.2008)
Zánik a zrod lodě Survey aneb jarní Lužiny plavecky (02.04.2008)
Pásky pro model (20.02.2008)
Raytheon (28.01.2008)
Experimentální válečná loď (28.01.2008)
Jak jsem stavěl Jet Star (16.01.2008)
Jednoduchý model remorkéru Jasmín (28.11.2007)
AutoCAD a ti druzí (11.10.2007)
Jak jsem se dostal k mahagoňákům (02.10.2007)
Lodní přístroje (27.09.2007)
Parníček New Orleans (06.09.2007)
Jak jsem stavěl kolesáček - dokončení (14.05.2007)
Jak jsem stavěl kolesáček (01.05.2007)


Lodě -> Osvětlení modelu lodi
Old MoNaKo - články z roku 2006 a starší
Nejnovější akce

Termíny dalších akcí najdete v Kalendáři akcí.

Reklama
Partneři

MoNaKo - ikona

Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.

Nejkomentovanější
Vyrobte si vlastní svěrky
29. 02. 2020
Počet komentářů: 1

Deštivé mistrovství ČR plachetnic Footy 2020
08. 07. 2020
Počet komentářů: 1

Letní Prosek 2020 - naposledy bez mačety
27. 08. 2020
Počet komentářů: 1

53. Jablonecká kotva a 49. Modrá stuha 2020
26. 09. 2020
Počet komentářů: 1

Nejčtenější za rok
Mapa přístupů
Licence