Důležité:    DF MoNaKo - diskuze    Chat    Členové    Kalendář akcí    Galerie    Partnerské weby

   Můžete se registrovat!    Ukažte obrázky svých modelů!    Jak napsat článek?    Napište nám   

Kategorie článků
Vyhledávání
Model Club MoNaKo
MC MoNaKo

Otevřené sdružení lodních modelářů nejen z celé ČR...
Modelářský klub MoNaKo


Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

Chat - popovídejte si

Přehledy
Stálé odkazy
RSS

Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových tématpříspěvků z DF.

Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:

MoNaKo-Mini

Čtenářské galerie
Arnold Rimmer
Arnold -konečně hotový
zobrazení: 2249
známka: 3.50
Zajímavý odkaz
Thingiverse.com

Všem, kteří si pořídili 3D tiskárnu, by se mohla hodit tato stránka, na které naleznou řadu připravených věcí k tisku (a to i z oblasti lodních modelů).

Historie zajímavých odkazů

Novinky
21.01.2021:

Zimní večery si můžete zpříjemnit společenskou hrou na modelářské téma: Slalomky F3-E.


10.01.2021:

Ačkoli tu před chvílí přibyla pozvánka na první letošní akci, kdovíjak to s ní nakonec bude. Minulé roky touto dobou bylo jasno, v které dny se sejdeme s modely na Lužinách či v Písku a kdy uspořádáme to či ono, jenže tentokrát je to sázka do loterie. Proto vyjma akcí, na které je potřeba zajistit ubytování, pevný termín ničeho neplánujeme a přizpůsobíme se aktuální situaci.

 

Měsíc od vydání posledního článku si dovoluji poprosit ctěnou čtenářskou obec o spolupráci, jelikož bez přispění těch, kteří něco hezkého postavili a během stavby tu a tam pořídili nějakou fotečku své nové lodě či ponorky, žádný nový článek v dohledné době nevyjde.

 

Předem děkuji.

 

ladous

 

 Archiv novinek


Lodě

AutoCAD a ti druzí

V tomto článku bych se chtěl věnovat „konstruování“ z hlediska modelaření. V oddílu „Software“ a sekci „CAD“ jsem založil diskuzi na toto téma. Tato diskuze si klade za cíl nějak zmapovat různá kreslítka pro využití v modelařině. Já se ve svém článku budu věnovat trochu teoretickému povídání a potom vlastní zkušeností z používání softwaru pro modelování a kreslení.

Napřed trochu té teorie. Samozřejmě nikdo nestaví modely úplně bez plánů. Minimálně je potřeba nějaký celkový (generální) plán a rozkreslené detaily. Záleží na kvalitě plánu jak jsou detaily rozkresleny. Pokud si chci nějaký detail rozkreslit stačí náčrtek od ruky s kótami, ostatně i každý skutečný konstrukční návrh začíná náčrtem představy. Ovšem tímto způsobem vnáším do výsledku chyby, pokud nejsou kóty na výkresu tak musím mít jistotu, že výkres je ve správném měřítku. Což u kopií nemusí být zrovna pravda, dokonce mohou být vodorovná i svislá osa v různém měřítku záleží na kvalitě kopírovacího stroje. Tzv. kalibrace se prováděla i u CAD systémů, aby kružnice na monitoru byla i kružnicí na výkresu. Pokud je výkres kvalitní (tzn. s kótami) tak platí, že směrodatná je kóta a ne co naměřím pravítkem.

Z výše uvedených důvodů je výhoda mít výkres v elektronické podobě. Zde existují dva způsoby:

  1. Výkres byl vytvořen v programu určeném pro konstruování.
  2. Výkres byl naskenován, zde opět záleží na kvalitě zařízení.
První způsob je úplně to nejlepší, protože výkres je vytvořen v tzv. vektorové grafice a není problém přenést ho do jiného CAD programu pomocí nějakého definovaného rozhraní (např. IGES, DXF). Tyto rozhraní jsou textové soubory v pevně definovaném formátu, které popisují výkres. U vektorové grafiky je to poměrně jednoduché, protože každý objekt je přesně popsán souřadnicemi a rozměry (kružnici definují souřadnice středu a poloměr) a dalšími atributy barvou, tloušťkou čáry atd.

Druhý způsob je poněkud horší, protože výkres je naskenován v tzv. bitmapové grafice. To znamená, že kružnice není kružnicí ve smyslu geometrie, ale shlukem bodů, které mají různou intenzitu jasu. Pokud bych chtěl takto vytvořený výkres upravovat např. v AutoCADu tak ho musím převést do vektorové grafiky. Někde jsem na DF Monaka četl, že to není žádný problém. Z vlastní zkušenosti mohu říct (převody archívů do elektronické podoby např. u Českých drah), že to není zas až tak jednoduché. Není problém naskenovaný výkres obtáhnout čarou (AutoCAD umožňuje načíst bitmapu), ale je problém dostat do vektorové grafiky správné rozměry. Dokonce ani profesionální programy pro převod z bitmapy do vektorové grafiky se neobejdou bez docela velkého podílu ruční práce.

Pokud se nám povedlo dostat výkres do nějakého softu, tak máme „vyhráno“. Protože zde vytvořené např. detaily už jsou s minimálním počtem chyb. CAD program nám zaručí, že čáry jsou rovné, jsou na sebe kolmé, případně rovnoběžné. Já osobně takto vytvořené detaily vytisknu na papír, nalepím na materiál, vyříznu a obrousím, potom odstraním papír. Je to časově méně náročné a s minimálním počtem chyb, než přenášet detail ručně ať už pomocí pravítka nebo kopíráku na materiál byť z kvalitního výkresu.

Zatím se bavíme o výkresu objektů v 3D, kde jsou použity přímkové plochy, tzn. objekt lze rozvinout do roviny, jako nástavby a další. Celkem není problém si tvar představit a vytisknout rozvinutý a vyříznout a sestavit a slepit. Problém nastává u tzv. zborcených ploch, to jsou plochy, které do roviny rozvinout nejdou. Typicky je to koule (pro jednoduchost). V lodním modelářství je to trup lodi, pokud není šarpiový. V minulosti, kdy neexistovaly CAD systémy, se tvary trupů navrhovaly na papíře pomocí pružného křivítka, kterým se vytvářely plynulé křivky vodorysek, žebrorysek a bokorysek (popis existuje v publikaci Lodní modely). Tento způsob konstrukce je jednak časově náročný a ještě vyžaduje alespoň minimální znalost deskriptivní geometrie.

Výhodnější je použít nějaký CAD program, který umí pracovat s plochami. V podstatě existují tři druhy 3D modelářů:

  1. Objemový modelář – pracuje s objemovými tělesy, dokáže rozhodnout co je vně a co uvnitř tělesa. Podporuje různé operace s objemovými tělesy sčítání, rozdíl atd. Nevýhodou je, že většinou nejdou vytvářet složité tvary typu lodního trupu.
  2. Plošný modelář – pracuje s plochami, umožňuje plochy vytvářet, dokáže vypočítat průsečík ploch atd. Využívá se tam, kde pracuji se složitými plochami.
  3. CAD program, který obsahuje oba typy.
Všechny velké CAD systémy jsou třetího druhu, umožňují převést uzavřenou plochu na objemové těleso a využít operace s objemovými tělesy atd. Bohužel tyto softy jsou pro normálního smrtelníka nedostupné ať už cenou, tak i tím, že ne každý se živí jako konstruktér.

Další kategorií (stále komerčních SW) jsou CAD programy typu AutoCAD. Tyto programy umožní vytvářet kvalitní výkresovou dokumentaci (pro to byly navrženy) a jako doplněk mají různě kvalitní nějaké modeláře.

Pamětníci určitě pamatují první verze AutoCADu (vesměs kradených), které byly pouze elektronickými prkny. Těsně před rokem 1989 byla v rámci celé republiky rozjeta akce „2000 CAD pracovišť“ bohužel se v rámci této akce dodával do konstrukčních kanceláří pouze HW (PC s CPU 286, 40MB HDD stálo 200000,- Kc), tak nezbývalo sehnat si SW jak se dá. S úsměvem můžu vzpomínat jak na postgraduálu o problematice CAD, kdy nám přednášející předváděl řešení na PC ZX Spectrum v basicu. To jen na okraj.

Tak abych neodbočoval. Další možností je použít nějaké sharewarové a freewarové softy. Zde nastává opět problém, buď soft umí modelovat, ale neumí výkresy nebo naopak. Za málo peněz málo muziky. Výhodou těchto CAD programů je to, že pokud je to plošný modelář, tak je relativně kvalitní . Ovšem potom musím využít pro výkresovou dokumentaci jiný program. Tady se trochu zastavím. Každý tvůrce programu, chce na něm pochopitelně vydělat. Takže v rámci reklamy pustí do oběhu nějaký shareware nebo demo, které je nějak ořezané např.:

  1. Neumožňuje práci s neomezeným počtem objektů.
  2. Neumožní uložit nový nebo upravený výkres.
  3. Umožňuje pouze práci s předpřipravenými samply.
  4. Atd.

Proto pokud si nějaký takový SW stahuji, tak musí na tyto věci dávat pozor. Další věc na kterou se musím zaměřit je, zda jsem schopen převést nějakým způsobem svůj výtvor někam jinam. Typicky vytvořím model a potřebuji výkresy s kótami což modelář neumožňuje. Tak musí mít možnost přenést výkres v nějakém definovaném interface nebo modelář musí umět uložit model ve formátu s jakým pracuje soft pro výkresovou dokumentaci.

K orientaci v těchto produktech má sloužit právě výše zmíněná diskuze. Protože víc hlav víc ví. A každý na tomto fóru chce modely stavět a ne testovat pro ostatní nějaké softy. Pokud se v DF sežene dost materiálu bude možné vytvořit přehled dostupného SW a jeho možnosti.

Já jsem tuto problematiku řešil u svého nového modelu. Potřeboval jsem změnit tvar trupu pod čarou ponoru a zvětšit ponor a výtlak. K tomu jsem potřeboval nějaký plošný modelář a soft na vytvoření výkresů.

Použil jsem SW Delftship, je to program určený pro návrh lodních trupů skutečných lodí. Bohužel volná verze neumí měnit jednotky a tudíž výtlak počítá v tunách.

http://www.delftship.net/

Využil jsem tento program tedy pouze jako modelář. Výhodou programu je, že umožňuje export žebrorysek do DXF formátu a tím zajišťuje kompatibilitu s AutoCADem, který využívám na výkresy. Práce s Delftsipem není náročná dá se zvládnou poměrně rychle. Jsou zde příklady návrhu různých trupů lodí. Takže je možné postupovat úpravou příkladu nebo vytvořit svoji vlastní konstrukci. Já jsem vytvářel plochu trupu od začátku. Při tvorbě trupu zde pracujete s tzv. řídícím polygonem, což je síť bodů, která určuje tvar plochy. Je to vidět na tomto obrázku návrhu trupu.Program umožňuje definovat počet a rozmístění žebrorysek atd. Viz. obr.Tyto křivky jsem vyexportoval ve formátu DXF a načetl do AutoCADu. Nástroji AutoCADu křivky různě otáčel a posouval až jsem je dostal na pozice žeber modelu. Nakreslil tvary žeber, vytiskl, nalepil na překližku a vyřízl. Zobrazení žeber v modelovém prostoru AutoCADu:Trup jsem stavěl klasicky dnem vzhůru a plaňkoval. Trup budu ještě laminovat zvnějšku.Tímto postupem jsem zamezil různým boulím a nerovnostem na trupu, které by vznikly chybami při ručním návrhu.

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Tomáš Princ Na začátek článku

Autor: Tomáš Princ | Vydáno dne 11. 10. 2007 | 19631 přečtení
Počet komentářů: 5 | Přidat komentář
Informační e-mailVytisknout článek
Pridat.eu

Související články:
KRABBE TÖN 12 - německá rybářská loď (10.04.2020)
Prinz Eugen 1 : 100 (F2C): 1. část (prašná) (27.08.2019)
Bitevní loď Musaši po 13 letech (01.04.2018)
Emilia - každý papírák může plavat (04.02.2018)
Japonský křižník IJN Mogami (23.01.2018)
První loď pod československou státní vlajkou (21.04.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 3. díl (18.04.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 2. díl (31.03.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 1. díl (19.03.2017)
Příběh lodi Grimmershörn a jejích modelů (05.01.2017)
Kolesáček na gumu (04.12.2016)
Stavebnice lodi Grimmershörn (17.04.2015)
Imara - perla mezi remorkéry (2. díl) (01.12.2014)
Imara - perla mezi remorkéry (1. díl) (15.10.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 4. díl (17.09.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 3. díl (30.07.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 2. díl (03.06.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 1. díl (08.05.2014)
Stražak 14 - maketa polské hasičské lodě (24.12.2013)
Denní signály lodí (27.11.2013)
Vlajky pro modely lodí (14.04.2013)
Tarantul - deník ze stavby (2. díl) (18.01.2013)
Netradiční kolesa - 1. část (teorie) (03.12.2012)
RC kačer - maketa snadno a rychle (10.08.2012)
Tarantul - deník ze stavby (1. díl) (15.11.2011)
"Z" pohony pro RT Antonie (12.11.2010)
Stavba ponorky U-2540 (22.10.2010)
Laminátový trup na polystyrénove jadro (25.03.2010)
Parník LANNA 2007 (14.01.2010)
Zbraň V-6 "Urzel" (27.10.2009)
Springeří evoluce aneb zrodil se Bivoj (19.10.2009)
Stavba „fošny" pro TT aneb Přeříz II (28.04.2009)
Mikul (28.04.2009)
Čím se proslavil ARTUR? (07.04.2009)
Zrodila se legenda (04.04.2009)
Ještě jednou o sportovní plachetnici „K" (30.03.2009)
Jak jsem stavěl remorkér Pollux (20.03.2009)
DIVA von Aeronaut (20.03.2009)
Stavba modelu ponorky George Washington (15.03.2009)
Stavba remorkéru Paolo-M (13.03.2009)
Pawlina - remorkér určený pro těžký TT (04.02.2009)
Jak naučit Paradise jezdit aneb kde udělali soudruzi z USA chybu? (22.01.2009)
Experimentální válečná loď - 2. část (12.01.2009)
Baby Bootlegger (24.11.2008)
Kterak jsem stavěl první „normální "loď (21.10.2008)
Jak neutopit loď (15.10.2008)
Kapitan Poinc - Wojciech Siejka (08.09.2008)
Výroba „Z pohonu" (Schottle drivu, otočných dýz) (28.08.2008)
Jařáb a noční plavby Brakeho (12.08.2008)
Osvětlení modelu lodi (27.07.2008)
Napínáky stěhů snadno a rychle (07.07.2008)
Xenie, Vltava a Bečva (05.05.2008)
Zánik a zrod lodě Survey aneb jarní Lužiny plavecky (02.04.2008)
Pásky pro model (20.02.2008)
Raytheon (28.01.2008)
Experimentální válečná loď (28.01.2008)
Jak jsem stavěl Jet Star (16.01.2008)
Jednoduchý model remorkéru Jasmín (28.11.2007)
Jak jsem se dostal k mahagoňákům (02.10.2007)
Lodní přístroje (27.09.2007)
Parníček New Orleans (06.09.2007)
Jak jsem stavěl kolesáček - dokončení (14.05.2007)
Jak jsem stavěl kolesáček (01.05.2007)


Lodě -> AutoCAD a ti druzí
Old MoNaKo - články z roku 2006 a starší
Nejnovější akce

Termíny dalších akcí najdete v Kalendáři akcí.

Reklama
Partneři

MoNaKo - ikona

Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.

Nejkomentovanější
Vyrobte si vlastní svěrky
29. 02. 2020
Počet komentářů: 1

Deštivé mistrovství ČR plachetnic Footy 2020
08. 07. 2020
Počet komentářů: 1

Letní Prosek 2020 - naposledy bez mačety
27. 08. 2020
Počet komentářů: 1

53. Jablonecká kotva a 49. Modrá stuha 2020
26. 09. 2020
Počet komentářů: 1

Nejčtenější za rok
Mapa přístupů
Licence