Podzimní slalomky 2018 na LAŠI

Autor: Pavel Kubíček <PavelKubicek@seznam.cz>
Téma: Reportáže 2018, Vydáno dne: 14. 11. 2018 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku K ukončení letošní sezóny připravil porubský Spolek přátel modelů lodí - KUBIK-Team ještě jedno setkání lodičkářů v „Třebovickém přístavu” na LAŠI. Aby loučení se sezónou bylo stylové, opět se soutěžilo. Tentokrát měly hlavní slovo slalomky a slalomová trať. V areálu rybníka jsme se sešli za krásného počasí v sobotu 6. října 2018. Na programu soutěže byly dvě kategorie: standardní slalomky F3E a jízda slalomovým kurzem s polomaketami nazvaná pracovně F3E-NS.


Obrázek 11 z 11

Ve třídě F3E se představili všichni místní slalomáři, kterým to čas dovolil. A bylo potěšitelné, že se do soutěže přihlásil i jeden z mladších účastníků, čímž rozšířil naše slalomářské řady. Také se navíc objevil rozpracovaný model po přestavbě ze spalováka, který ovšem bude potřebovat ještě trochu vyladit a dokončit povrchové úpravy. Přesto se jeho majiteli podařilo postavit „na bednu”.

Obrázek 1 z 11 Obrázek 2 z 11 Obrázek 3 z 11

Druhá kategorie F3E-NS byla určena především dorostu, případně rodičům, kteří nevěřili, že řízení modelů může skrývat nějaká úskalí. Sami se pak přesvědčili, že se model, hlavně při jízdě k sobě, nechová vždy podle jejich představ. Dětem se obměna tratě líbila, z čehož měli pořadatelé radost.

Protože se nás tentokrát mnoho nesešlo - 16 soutěžících, i s diváky cca 30 lidí (pro tento první pokus o podzimní soutěž nebyla záměrně provedena větší propagace), mohli jsme snadno naplnit celý plánovaný program a ještě zbyl čas, aby si jízdu s modelem vyzkoušeli také diváci a jejich ratolesti, což přispělo k dobré náladě a celkové spokojenosti.

Začátek byl sice poněkud chaotický, protože čtyři soutěžící dítka v tento den musela splnit ještě jednu povinnost - účast v žákovském házenkářském turnaji. Proto jsme jim umožnili odjet jejich jízdy před oficiálním zahájením. To ovšem nezabránilo tomu, že posléze na úvodním nástupu překvapili členové spolku svého kolegu - jubilanta - nečekaným blahopřáním doplněným malým dárkem - vlastnoručně upečeným dortem vyzdobeným fotografií z jeho modelářských začátků.

Obrázek 4 z 11 Obrázek 5 z 11 Obrázek 6 z 11

Potom se soutěž rozeběhla naplno. Standardní slalomky F3E odjely 3 kola po dvou jízdách a mezi jednotlivými koly jezdili polomakety F3E-NS. Odjely tedy dvě jízdy. Tyto modely měly pro slalomový kurz stanoven časový limit 5 minut, do kterého se počítaly najeté body. Body za čas jízdy se nehodnotily. Pořadí na prvních třech místech by rozhodla rozjížďka. Ta ale nebyla třeba.

Soutěžní jízdy se dojížděly v době, kdy se vraceli sportovci z házenkářského turnaje. To jim umožnilo účast na závěrečném vyhodnocení. Všechny děti obdržely nějakou sladkost a vítězové na prvních třech místech diplom a věcnou drobnost. Nejlepší pak i poháry pro vítěze. Pro nejmladší bylo kromě sladkostí připraveno čestné uznání za účast.

Ve slalomu polomaket F3E-NS zúročil své kapitánské zkušenosti Matěj Kubíček, který jako jediný projel celou trať „bez ztráty kytičky”, tedy za 120 bodů a tímto výkonem zvítězil.

Přestože výkony slalomářů F3E mají k dokonalosti ještě hodně daleko, všichni zúčastnění se oproti červnové soutěži zlepšili. Vítězem se stal opět Petr Malík ziskem 136,1 bodu.

Obrázek 7 z 11 Obrázek 8 z 11 Obrázek 9 z 11

Úplný závěr akce patřil našemu „Underwassermannovi”, který se ujal kouzelného klíče a do příštího jara „uzamknul ostravskou vodu”, aby se po našich letošních rejdech mohla zotavit a aby příští rok zase podle Archimédova zákona trpělivě nosila trupy našich lodí.

Obrázek 10 z 11

Pořadatel akce Spolek přátel modelů lodí KUBIK-Team z Ostravy-Poruby děkuje našim partnerům - rybářskému spolku LAŠA a ÚMOb Třebovice, že nám v jejich areálu umožňují pořádat tyto akce, a firmě Boneka, která vypomáhá s přípravou písemností. Také děkuji našim členům a příznivcům, kteří nám akce, určené především dětem, pomáhají realizovat.

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: KUBIK-Team a účastníci © 2018

Fotogalerie
Fotogalerie
- výsledky
Foto: KUBIK-Team © 2018

KUBIK-Team - logo
Pro MoNaKo za KUBIK-Team Pavel Kubíček Na začátek článku