Třebovický přístav 2018 na LAŠI

Autor: Pavel Kubíček <PavelKubicek@seznam.cz>
Téma: Reportáže 2018, Vydáno dne: 22. 07. 2018 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku V sobotu 9. června 2018 se v Ostravě „Třebovickým přístavem” na LAŠI po roce opět rozezvučely pomyslné lodní sirény, které přivítaly oficiální První ročník soutěže lodních modelů. Na ní „lodníci” soutěžili o tituly Třebovický lodivod. Záměrem pořadatele akce, Spolku přátel modelů lodí KUBIK-Team z Ostravy-Poruby, je zprostředkovat setkání začínajících modelářů s pokročilými a umožnit jim tak od nich získávat praktické zkušenosti s provozem modelů.


Naše soutěž je z tohoto důvodu benevolentnější a zvláště u mladých se na nějakých formalitách příliš nelpí. Vše jim instruktoři a rozhodčí postupně trpělivě vysvětlují. Bylo by škoda ty dětské duše odradit hned na počátku. Proto také máme v dálkově ovládaných modelech kromě klasických F4-A i samostatné kategorie „Greenhorns”. Ve třídě EX-500 toto rozdělení není nutné, protože začátečníci zde často dosahují již při první soutěži lepší výsledky než zkušení matadoři.

Obrázek 2 z 33 Obrázek 3 z 33

Za krásného počasí se tentokrát v „přístavu” sešli soutěžící v hojném počtu. Přijeli z blízka i z daleka, aby s lodními modely soutěžili v pěti samostatných kategoriích (EX-500, F3-E a 3x F4). Až z Pardubic k nám zavítal pan Jaroslav Jína a nejpočetnější výpravu tvořil kroužek „loďkařů” z Hukvald. Soutěžících tedy bylo celkem 36. Protože někteří aktéři jezdili dvě kategorie, počet startujících se vyšplhal na 55. Soutěž plachetnic Footy se neuskutečnila. Důvodem byla termínová kolize se soutěží Moravského poháru, a tak pořadatel neobdržel včas dostatečný počet přihlášek. Přesto se nakonec v areálu LAŠA objevilo 5 Footyn, které se předvedly v ukázkových jízdách. Předpokládám, že si tak jejich majitelé zajezdili víc, než kdyby čekali na soutěžní start.

Obrázek 4 z 33 Obrázek 5 z 33

Jak bylo řečeno v úvodu, na setkání v Třebovickém přístavu se soutěží o tituly Třebovický lodivod. Stále platí, že nejlepší lodivod musí být všestranně nadaný a všestrannost musí prokázat v praktických zkouškách. Proto se soutěžící, stejně jako při nultém ročníku, setkali s několika sportovními disciplínami. Ty je pobavily a současně jim zkrátily čekání mezi starty.

Navíc se jejich výsledky připočítávaly v kategoriích F4 k bodům z jízd. Každý si tak mohl jízdu vylepšit až o 30 bodů, čehož mnozí lodníci náležitě využili.

Obrázek 6 z 33 Obrázek 7 z 33 Obrázek 8 z 33

Třídy F4 byly nejpočetněji obsazenou kategorií s celkem 34 účastníky. Do začátečnické žákovské kategorie F4-G -15 se přihlásilo 20 dětí. Z Hukvald hned 13. Seniorskou třídu F4-G +15 obsadilo 6 lodníků a profi třídu F4-A pak 8 soutěžících.

Přistávací dok sice nebyl stavitelný, pro všechny měl stejnou šíři 400 mm, přesto pro některé kapitány nebylo vůbec jednoduché do něj zajet, natož v něm zastavit. Zkrátka, jednalo se o získávání zkušeností a pro tento účel takový dok zcela vyhovuje.

Obrázek 9 z 33 Obrázek 10 z 33 Obrázek 11 z 33 Obrázek 12 z 33

Kategorie EX-500 se ukázala jako divácky nejatraktivnější. Mezi přihlížejícími docházelo k uzavírání sázek, kolik který model zajede bodů. Výsledky většiny jízd, jak známo, bývají nepředvídatelné. A tak se v průběhu soutěže rozhodlo, že pro stanovení závěrečného pořadí bude zajímavější a dramatičtější upustit od záměru započítávat výkony z dopňkových disciplín, ale raději použít tradiční kritérium finálových rozjížděk. K těm došlo na prvních sedmi místech z 15 účastníků. Boj o první místo proběhl mezi dvěma dívenkami - Nikolou Kalašovou a Terezou Baluškovou, které měly po soutěžních jízdách plný bodový zisk.

Obrázek 15 z 33 Obrázek 16 z 33 Obrázek 17 z 33 Obrázek 13 z 33 Obrázek 14 z 33

V letošním Třebovickém přístavu se odehrála po více než 30 létech v rámci Moravskoslezského kraje obnovená premiéra téměř zapomenuté třídy F3-E - slalom. Vzhledem ke stáří většiny speciálů v tomto případě klidně můžeme mluvit o retro kategorii. Přesto se mnohé změnilo. „Vnitřnosti” modelů nyní odpovídají současné úrovni modelářské techniky. To se týká motorů, regulátorů, napájecích baterií i používaných souprav. Pro seřízení výchylek kormidla už nejsou nutné mechanické zásahy do kormidelních pák. Přes svoji archaičnost přítomné diváky modely udivovaly svojí rychlostí a obratností.

Jen na rukou závodníků bylo znát, že slalom už hodně dlouho nejezdili. Branky byly strašně úzké a na hladině jich najednou bylo moc. Přesto se do soutěže přihlásilo 6 zájemců. Většina se nakonec s jízdami nějak vypořádala, jen Honza Ševčík chtěl z modelu za každou cenu vyždímat co nejvyšší výkon a ten se tak často ocital na zádech. Svážeč ho měl v tu chvíli „hodně rád”. Pro úsporu času se před zahájením soutěže rozhodlo, že se pojede podle „retro” pravidel, tedy v každém startu pouze dvě jízdy.

Jízdami F3-E soutěže Třebovického přístavu letos začaly a odpoledne, po dešti, také končily. Pořadí na prvních dvou místech z dopoledních rozjížděk se odpoledne nezměnilo, ale na třetí místo se poslední jízdou propracoval před P. Ševčíka B. Valeš. Zkušenosti z obnovené soutěže F3-E přinesly pro majitele těchto modelů nové výzvy k usilovnějšímu tréninku.

Obrázek 18 z 33 Obrázek 19 z 33

Někteří modeláři v Třebovickém přístavu předvedli i další zajímavé modely. Občas to vypadalo jako festival lodí na Laši. Na hladině se pohybovala vznášedla dětí z Hukvald a vrtulový kluzák Jaroslava Friedricha z Poruby. K nejatraktivnějším patřily plachetní trimaran Reného Walenty z Českého Těšína a říční parník se zadním kolesem Myrtle Corey Jaroslava Jíny z Pardubic. Úctyhodná, přes dva metry dlouhá, byla vojenská fregata Roberta Uvíry z Ostravy.

Škoda, že soutěž odpoledne náhle přerušila silná bouřka s lijákem, před kterou většina návštěvníků z areálu zmizela. Proto po dešti nemohli vidět jízdu Africké Královny s pohonem parním strojem Bedřicha Valeše z Bělského Lesa. Parní stroj je oscilační, dvoučinný dvouválec s kotlíkem na pevný líh. Pro roztopení je potřebná doba asi 4 minuty a umožňuje 10 minut spolehlivého chodu.

Obrázek 20 z 33 Obrázek 21 z 33 Obrázek 23 z 33 Obrázek 24 z 33 Obrázek 25 z 33 Obrázek 1 z 33 Obrázek 22 z 33

Na vyhlášení výsledků po bouřce zůstalo jen několik skalních. Oceněným nepřítomným modelářům tedy budou ceny předány na dalších lodičkářských akcích. Tituly Třebovických lodivodů zůstaly v Ostravě. Získali je Nikola Kalašová ve třídě EX-500, Petr Malík ve slalomu F3 E, Tereza Balušková v začátečnické F4-G do 15 a Milan Kalaš v F4-G nad 15 let. Kategorii F4-A vyhrál a současně s nejvyšším bodovým ziskem 116 bodů se mezi účastníky tříd F4 stal držitelem putovního poháru LODIVODA lodivodů pro rok 2018 Pavel Ševčík z Krásného Pole.

Obrázek 26 z 33 Obrázek 27 z 33 Obrázek 29 z 33 Obrázek 28 z 33 Obrázek 30 z 33 Obrázek 31 z 33 Obrázek 32 z 33 Obrázek 33 z 33

Spolek přátel modelů lodí KUBIK-Team z Ostravy-Poruby musí ocenit spolupráci s místním rybářským spolkem LAŠA, který opět pro akci poskytl zázemí celého areálu. Dále musíme poděkovat našim partnerům - ČD Cargo, a.s., PVmodel, Autel, a.s., Boneka a ÚMOb Třebovice, bez jejichž podpory by se akci nepodařilo uskutečnit. V neposlední řadě patří velký dík mnoha dobrovolníkům, i nečlenům spolku, kteří nezištně přiložili ruku k dílu, a tak všem soutěžícím vytvořili příjemné sportovní zázemí.

Podle vyjádření účastníků i diváků, kterých přišlo přes sto, se akce vydařila a společně se těší na další ročník TŘEBOVICKÉHO PŘÍSTAVU 2019.

Fotogalerie
Fotogalerie
- výběr
Foto: KUBIK-Team a účastníci © 2018

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: Pavel Ševčík © 2018

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: Michaela Kubíčková © 2018

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: František Chmelka © 2018

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: Jaroslav Jína © 2018

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: Oldřich Lubojacký © 2018

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: modelarjir © 2018

Fotogalerie
Fotogalerie
- výsledky
Foto: KUBIK-Team © 2018

Videosnímek
Videosnímek (Pavel Hartmann © 2018)

7 minut a 14 s na serveru YouTube

KUBIK-Team - logo
Pro MoNaKo za KUBIK-Team Pavel Kubíček Na začátek článku