Arizona - bitevní loď do kapsy podruhé: 3. díl

Autor: Petr Plát (PetrP) <Petr.Plat@seznam.cz>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 05. 01. 2018 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku Slepování nástaveb už nepředstavovalo nic zvláštního, běžná vystřihovánková praxe (jedinou inovací bylo zhotovení dělových hlavní z kovových trubiček a drátků). Akorát působil potíže papír, na kterém jsem měl vystřihovánku vytištěnou. Normální papír je tenčí než originální z časopisu, takže bylo třeba podlepovat více dílů.


Při podlepování jsem se dopustil jedné chyby. Tradičně jsem vystřihovánky lepil Herkulem, ten jsem hojně použil i při stavbě bitevní lodě Wien. Při jejím pouštění se mi však párkrát stalo, že se po navlhnutí některé spoje na nástavbách rozlepily.

Po těchto zkušenostech jsem se rozhodl příště důsledně používat voděodolný Kanagon, jenže ten zas není vhodný pro podlepování, protože způsobuje kroucení dílů. S výsledkem jsem tedy nebyl spokojen a tak jsem se při dokončování modelu nakonec rozhodl celé rozestavěné nástavby předělat a postavit znovu. Na podruhé jsem se sice také potýkal s nežádoucími deformacemi, ale z větší části je překonal a výsledek už byl o poznání lepší (podlepování Kores, spoje Kanagon, paluba nástavby vyztužená balzovým plátem).

Obrázek 41 z 58 Obrázek 42 z 58 Obrázek 43 z 58 Obrázek 44 z 58 Obrázek 45 z 58 Obrázek 46 z 58

Sice stále s nějakými nedostatky, na soutěži vystřihovánek by model jistě neuspěl, ale to je vedlejší, zajímala mně totiž především funkčnost. Pro ni bylo samozřejmě klíčové důkladné prolakování všech papírových dílů nitrolakem, aby se model při plavbě nerozmočil. Přitom bylo třeba dávat pozor na poškození povrchu (nitrolak tiskařské barvy silně leptá, takže se se štětcem musí jemně, stříkání laku nepoužívám). To je prostě přirozená slabina vystřihovánek a obecně papíru jako konstrukčního materiálu.

Plastikové modely jsou na tom lépe, ve vodě vydrží, staví se rychleji, lépe odpovídají předloze (tvarování papíru má svoje limity). Na druhou stranu bývají výrazně dražší než vystřihovánky a navíc je třeba barvení. Již podruhé jsem si tedy dokázal, že je možné plovoucí lodní model postavit i z papíru. K čemuž mě vedl mimo jiné i ten motiv, že právě s papírovými vystřihovánkami z časopisu ABC jsem kdysi jako kluk absolvoval svoje první modelářské krůčky.

Do budoucna to však samozřejmě nevidím jako příliš perspektivní cestu. Papíru jako materiálu se zcela nevyhýbám, ale další kompletně papírová loď asi není příliš pravděpodobná, spíš nějaká vhodná kombinace materiálů a metod (však u samotné Arizony jsem vedle papíru použil též balzu a PU pěnu a vůbec konstrukce trupu je modifikovaná).

Co však může být rozhodně zajímavé i pro stavbu opravdu velkého modelu, je využití vystřihovánky jako stavební předlohy (oskenovat, zvětšit dle potřeby, jednotlivé díly použít jako šablony pro výrobu z vhodnějších materiálů a pro dokumentaci zbarvení), jako alternativu k tradiční klasické stavbě čistě podle plánu. Nějakou takovou kombinovanou stavební metodu velmi pravděpodobně využiji při stavbě některého z mých příštích modelů.

Dokončování modelu mi zabralo výrazně více času, než jsem očekával. Tak se stalo, že při další zkušební jízdě (při podzimním srazu na Lužinách) loď vyplula s nástavbami dokončenými pouze z poloviny. Přitom jsem ověřil další nautické parametry. Tentokrát již hladina nebyla jako zrcadlo a bylo třeba se trochu potýkat s vlnami (od větších lodí). Potopení modelu sice naprosto nehrozí (většinu vnitřního prostoru zaujímá PU pěna), ale velkým rizikem je průnik vody do elektroniky.

Obrázek 47 z 58 Obrázek 48 z 58

Vzhledem ke způsobu konstrukce odnímací paluby nebylo možné aplikovat tradiční ohrazení přístupových otvorů do trupu. Jedinou šancí při horším počasí tak zůstává přelepení spár mezi palubou a trupem průhlednou páskou. Což je sice účinné, ale nepraktické (model nemá vypínač na nástavbách a zapíná se prostým zastrčením konektoru od baterek do přijímače).

Obrázek 49 z 58 Obrázek 50 z 58

S dosud nehotovou Arizonou jsem na podzim vyplul ještě jednou, při srazu v Praze na Proseku. Trochu dělalo potíž plovoucí listí, ale jinak prostředí modelu svědčilo. Mělká a málo rozlehlá vodní plocha plus klidná hladina, to je pro lodě této velikosti to pravé.

Obrázek 51 z 58 Obrázek 52 z 58 Obrázek 53 z 58

Poté již zbývalo s vidinou cíle na dosah akorát nepolevit v rozjetém úsilí. Koncem listopadu 2017 se mi tak skutečně podařilo své dílo dotáhnout do finále. Přitom mě poháněla motivace dostat model do konce sezóny na vodu ještě jednou, v plné kráse. Arizonu jsem tedy úspěšně dokončil a splnil si tak jeden velký úkol. Po vší té spletité historii a opakovaných stavebních pokusech jsem ani nemohl jinak. Stavba Arizony se mi stala otázkou cti a bylo třeba ji dokončit za každou cenu, jinak bych neměl klidu. Uspokojení nad hotovým modelem tedy bylo veliké.

Obrázek 54 z 58 Obrázek 55 z 58 Obrázek 56 z 58

Zbývala už jen jedna nedořešená záležitost. S čerstvě hotovou loďkou jsem podnikl plavbu na jednom malém rybníčku v lese v místě mého rodiště, kam jsem v dětství chodíval pouštět (a potápět) lodičky z papíru a kůry a který má v mých vzpomínkách též spojitost s Arizonou (dnes to tam sice již vypadá jinak než tehdy, ale stále se jedná o tutéž vodní plochu).

Obrázek 57 z 58 Obrázek 58 z 58

Závěr
Moje první setkání s touto legendární lodí se totiž odehrálo ještě o několik let dříve než s její vystřihovánkou. Začátkem roku 1991, tedy v době, kdy jsem se začínal zajímat o válečné lodě a hltal známé publikace od Miloše Hubáčka, totiž vyšla v Ábíčku její monografie. Tehdy jsem si chtěl její model postavit a pouštět právě v tom zmíněném rybníčku. Nyní jsem tedy konečně tento starý záměr uskutečnil a kruh se tak po čtvrtině století uzavřel…

Pro MoNaKo PetrP Na začátek článku