Začátečník vyrábí reverzaci pro šoupátkový parní stroj

Autor: Matouš Havrlík <matous.havrlik@centrum.cz>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 28. 08. 2017 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku Stroj je zásadní součást, ale na pohon lodi nestačí. Zde je stručný popis mého zaneprázdnění posledních měsíců. Od prosince. Čas letí... Samotný stroj 2 není reverzní. To zajišťuje jiné zařízení. Tři ozubená kola, první je na hřídeli stroje, další dvě se společně naklání k prvnímu, tak, aby výstupní hřídel jednoho z kol měnil směr otáčení.


Výstupní hřídele mají společný pevný převod 1:1, při naklápění k prvnímu hnacímu kolu se mění směr jejich otáčení, výstup k lodnímu šroubu je pouze z jedné výstupní hřídele (v případě lodi s jedním šroubem). Cíl bylo zjednodušit stroj. Ušetřil jsem na jeho výšce a starosti se spolehlivým rozvodem bez vůlí.

Výhody: jednodušší stroj bez reverzace, možnost vyšších otáček lodního šroubu oproti stroji, možnost připojit dva lodní šrouby bez dalších úprav.

Nevýhody: složitost a náročnost, potenciální hlučnost, nutnost kardanovy hřídele - výsuvná hřídel.

Stroj 2 mi běžel zatím pouze na vzduch, otáčky odhadem 500 ot/min - převody byly sice čerstvě promazané, ale nebyly až tak hlučné. Hlasitější byl výfuk ze stroje (také kompresor dost hučel, a asi dává málo vzduchu, že stroj neběžel rychleji).

Ozubená kola opravdu nejsou přesná, hází a důvod nejsem schopný upřesnit. A házivost rozhodně není jediná nepřesnost - pokud je dostatečně přesné dělení, tak korekce rozhodně ne. Původně jsem se bál extrémní hlučnosti právě kvůli nepřesnému ozubení, ale převod ještě nešel v tahu ani v otáčkách. Ozubená kola jsou z bronzu. Ozubení modul 1,5 mm je vyfrézované nástrčnou tvarovou modulovou frézou, dělením.

A na obrázku to už je sranda. Vše vyrobeno, jen smontovat.

Obrázek 6 z 9 Obrázek 7 z 9 Obrázek 8 z 9
Má to mouchy...

A potom...
Namontována reverzace a převody cca 1:10 k pumpě kotelní vody. Samotnou pumpu nemám funkční (hlavně ventily) a ukazovat ji vůbec nechci, protože to je hrozná obluda. Uvažuji o předělání.

Obrázek 9 z 9
Převody

Dále mám rozdělanou mazničku stroje, hořák a trup.

Benzínový hořák mi nefunguje, chci se pustit do další, čtvrté, verze. Jsem limitovaný rozměry lodě a výkonem akumulátorů. Mohutný ventilátor totiž musí důkladně smísit vzduch s hořícím palivem a profouknout kotel, který má velký odpor, s čímž jsem nepočítal. Potom můžu otestovat kotel na tlak. Potom všechny těsnící spoje, především u mazničky a pumpy. A nakonec samotný stroj.

Z kotle jde nekvalitní pára s kapičkami. S přehřívačem to přehánět nemůžu právě kvůli odporu spalin. Má to i nějakou výhodu - bude to mít lepší expanzi kvůli nižšímu adiabatickému exponentu, tekutá voda také pomůže těsnit a mazat (jinak jsem odpůrcem mazání nekvalitní párou).

Pro MoNaKo Matouš Havrlík Na začátek článku