Paroloď Petra Machaty

Autor: Alexander Čimo <alexander.cimo@3dsro.sk>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 18. 12. 2016 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku Peter Machata si navrhol, nakreslil, vyfrézoval kopyto a Peter Mikulka mu odlaminoval trup podľa jeho predstáv. Trup mi priniesol, že si ho mám osadiť parnou strojovňou. Nezabudol sa pri každej príležitosti pýtať, či už lodička pláva! Odložil som kolesáčik a začal som pracovať na Machatovej lodičke.


V prvom rade som sa začal venovať bezpečnosti plavby. V prípade, že ostane lodička v strede rybníka stáť, treba vypnúť plyn, aby neprehorel kotlík a nezhorela loď, ako Slaven. Tak som pod provu umiestnil uzatvárací ventil so servom. Plyn vstupuje do uzatváracieho ventila so servom, odtiaľ ide do regulačného ventila (udržuje rovnaký tlak na výstupe nezávisle od poklesu tlaku v plynojeme), z toho pokračuje do regulačného ventila, ktorý reguluje prietok plynu do horáka v závislosti od tlaku pary v kotli. Je nastavený tak, že pri tlaku 2 bar uškrtí plyn do horáka a pri poklese tlaku pary znovu otvorí plný prívod plynu.

Obrázek 1 z 12 Obrázek 9 z 12
Uzatvárací ventil so servom a plynové hospodárstvo

Na nádobe plynu je ďalší ventil, ktorý okrem uzatvárania plynu slúži aj na napľňanie plynojemu. Plynojem je osadený okrem uzatváracieho ventilu aj tzv. „odfukovým” ventilom, ktorý slúži na korektné naplnenie plynojemu. Pri plnení uzatváracim ventilom cez „odfukový” uniká plyn. Keď začne prúdiť v kvapalnej forme, zavriem prívod a aj „odfuk” a plynojem je správne naplnený. Plynojem, tak som nazval nádobu na plyn, som prirodzene podrobil predpísanej tlakovej skúške plynovej nádoby. Natlakoval som ju na 14 bar s tým, že pri skúške treba tlakovať dvojnásobkom prevádzkoveho tlaku. Nádobu s plynom (plynojem) som umiestnil nad kondenzátor kvôli ohrevu plynojemu (kondenzátor s plynojemom) z toho dôvodu, že pri úniku plynu z plynojemu prichádza k jeho ochladzovaniu a tým k poklesu tlaku plynu a tento jav naruší systém regulácie plynu a následne horenia.

Obrázek 4 z 12 Obrázek 6 z 12 Obrázek 8 z 12
Plynojem, tlaková skúška a kondenzátor pod plynojemom

Zvýšený tlak plynu pri ohreve nad kondenzátorom vyrovná regulátor Festo, v prípade, že by tlak celkom poklesol, tak tento regulátor nemôže zasiahnuť. Preto plynojem ohrievam tak, aby tlak plynu bol vždy vyšší, ako prevádzkový tlak na horáku. Motor som umiestnil tak, aby zabral čo najmenej miesta. Teda nie pred „stevenku”, ale pekne nad a pripojil som ho cez dve ozubené koliečka.

Obrázek 7 z 12 Obrázek 11 z 12
Olejnička, motor a prevod a celkový pohľad do strojovne

Rozmiestnenie vecí v trupe som riešil tak, aby bola prova odľahčená, nech lodička netlačí pred sebou veľkú vlnu. Stavoznak s elektródou čakajú na vhodnú elektroniku, ktorá bude signalizovať nízku hladinu vody v kotlíku. Žiadny parník nemôže byť bez píšťaly. Táto je od fy Wilesco. Petra Machatu čaká celkový pohľad do strojovne a samozrejme práca s palubou a nástavbou, pokiaľ sa tam niekde zmestia.

Obrázek 10 z 12 Obrázek 12 z 12
Stavoznak s elektródou a píšťala

Fotogalerie
Fotogalerie - celá

Foto: Alexander Čimo © 2016

Šaňo Na začátek článku