Sbohem, modelářské kluby

Autor: Ladislav Douša (ladous) <ladous@gmail.com>
Téma: Pell Mel, Vydáno dne: 29. 12. 2015 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku Uplynul další rok, což není nic mimořádného. Pro běžné modeláře. Pro modelářské kluby je tomu letos trochu jinak. Proč? Protože je za několik měsíců doběhne Nový občanský zákoník, resp. to, jak k němu Svaz modelářů ČR, který je dnes zapsaným spolkem, přistoupil. Snažil jsem se o této problematice šířit osvětu mimo MoNaKo, ovšem nyní jsem došel k přesvědčení, že zveřejnění i zde na MoNaKu ničemu neuškodí. Kdo nechce, nemusí článek číst. Ale třeba někomu níže napsaný text pomůže.


Modelářské kluby, které chtějí v činnosti pokračovat, musejí v průběhu roku 2016 dokončit transformaci na pobočné spolky. Komu se tato informace nedonesla, zřejmě nesleduje web www.svazmodelaru.cz, kde nalezne též pokyny, jak transformaci dokončit.

Na jednu stranu není důvod k otálení, vždyť osvobození od soudních poplatků trvá zatím jen do poloviny roku 2016, na druhou stranu možná nebude na závadu několik měsíců počkat, než se naplno ukáže, nakolik je s členskou základnou manipulováno jako s loutkovým divadlem.

Zakopaný pes je z mého pohledu v nešťastném procesu úpravy stanov SMČR. Liknavou tvorbu (schváleno 30. dubna 2015 cca 13 měsíců od uložení úkolu, zveřejněno v říjnu 2015) totiž provázelo mlžení, ne-li přímo lhaní jak ze strany Mgr. Miroslava Navrátila, tajemníka a předsedy SMČR, při každém dotazu na to, jak to s vývojem stanov vypadá, tak i ze strany předsedy KLoM ČR Luďka Mátla, který s každým svým zveřejněným výstupem prokazuje, že není příliš kompetentní svou roli vykonávat v souladu se základními morálními principy.

I pokud se nad podobným jednáním nejvýše postavených představitelů SMČR našinec dokáže povznést, tak ho výsledná podoba stanov neuspokojí. Proč? Protože text vychází z dřívější verze z roku 2010 a neplní tak usnesení z Konference SMČR 2014, aby byla obnovena možnost individuálního členství. Možná si říkáte, že je to jen kosmetický detail. Jenže zde jde o princip. Předně je třeba si uvědomit, že když jsou členům předsednictva SMČR lhostejné požadavky klubů, které se podařilo prosadit do usnesení konference, jak se asi postaví k jiným zájmům klubů? Co když jednoho krásného dne stanovy přepíší a schválí tak, že za veškeré finanční i jiné závazky SMČR budou odpovídat přímo kluby?

Nechci, aby to vyznělo jako šíření poplašné zprávy, ale před podepsáním souhlasu se sídlem pobočného spolku (klubu) na adrese svého trvalého pobytu řádně zvažte, jestli to v dobách řádění exekutorské mafie nebude přehnaným rizikem.

Závěr
Abych jen nepřihlížel současné situaci, zaslal jsem podnět Kontrolní komisi SMČR a se zbytkem naděje doufám, že dojde k nápravě. Též jsem požádal o svolání předčasného zasedání předsednictva KLoM ČR, aby se rozesílatelé otevřených dopisů dříve dočkali odpovědí. Jako řadový člen předsednictva KLoM ČR toho více dělat nemohu.

Tímto článkem chci dát též poslední sbohem všem klubům lodních modelářů, které úplně končí: KLoM Neptun Brno, KLoM Morava HodonínKLoM Písek.

Pro MoNaKo ladous Na začátek článku