Výroba kotlíku pro Viktorku a Bertíka

Autor: Alexander Čimo <alexander.cimo@3dsro.sk>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 15. 01. 2013 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku V reakci na článek Jiřího Voráčka ze dne 7. 1. 2013 se ozval Alexander Čimo se svoji troškou do mlýna, a tak můžete spolu s námi nahlédnout, jak se s výrobou kotlíku popasoval:


Pri návrhu kotlíka pre Viktorku a Bertíka (obslužný čln kráľovskej jachty Victoria and Albert) som vychádzal z predpokladu, že najviac tepla musím udržať v kotlíku. Teda plášť by mal byť z tepelne zle vodivého nerezu, pričom plamencová rúra by mala vode odovzdať čo najviac tepla, čo z pohľadu tepelnej vodivosti zodpovedá medi. Aby čo najviac tepla ostalo vo vode a pare, rozhodol som sa kotlík vhodne tepelne izolovať. Napriek úplnej nevedomosti o spájkovaní na tvrdo som sa pustil do práce.

Obrázek v článku Plamencová rúra je zhotovená z medenej kúrenárskej rúrky s D = 28 mm a kolienka. Do plamencovej rúry sú vletované varné rúrky D = 8 mm. Všetko je letované tvrdou, medenofosforovou pájkou, ktorej pracovná teplota je 730 °C. Túto pájku som zvolil z toho dôvodu, že pri ďalšom letovaní budem pracovať s pájkou s nižšiou S/L teplotou (teplota tuhnutia/tavenia). To je dôležité kvôli tomu, aby neprišlo k povoleniu spojov pri ďalšom letovaní.

Po zletovaní všetkých spojov som plamencovú rúrku tlakoval a skúšal letované spoje na netesnosti. Kontrola bola na bublinky vo vode, ako i kontrola vodou pri 6 bar. Tým sa vyhnem prípadným problémom pri netesnostiach po zvarení plášťa kotla.

Obrázek v článku Plášť kotlíka je z nerezu, tvorí ho rúra D = 90 mm a dve čelá, tiež z nerezu. Na obrázku sú jednotlivé diely pripravené ku zváraniu a letovaniu. Zváranie som prenechal kvalifikovanému zváračovi.


Kotlík po zvarení, privarení niplov a po pripájkovaní oboch koncov plamencovej rúry
Obrázek v článku Pre spájkovanie nerezu s meďou bola použitá strieborná pájka s tavnou teplotou 640 °C.
Prvá tesnostná skúška (bublinková)
Obrázek v článku Kotlík ponorený do vody, všetky otvory utesnené, kontrola pri tlaku max. 0,8 bar.
Obrázek v článku Po „bublinkovej“ skúške nasleduje tlaková skúška. Kotlík je naplnený vodou pri tlaku 6 bar. Skúška trvá 24 h. Po tomto čase pri rovnakej teplote je v kotlíku stále 6 bar.


Prvá skúška s horákom a parným strojčekom
Obrázek v článku Trojválec od pána Pintéra pracoval 15 min pri tlaku pary 2 bar, kým neklesla voda na minimum. Vŕtanie každého válca 9 mm, zdvih 12 mm.Obrázek v článku Nasledovala tepelná izolácia zo sklenenej tkaniny.

Obrázek v článku Na tkaninu išiel mosadzný plech 0,5 mm hrubý.

Obrázek v článku Ďalšia tepelná izolácia je zo smrekových líšt. Kotlík je pripravený na zabudovanie do strojovne Viktorky a Bertíka. Teplota plášťa pri prevádzke neprekročí 40 °C.


Obrázek v článku Na obrázku vľavo je nový kotlík vo Viktorke, pripravený na plavbu. V sezóne 2012 Viktorka najazdila s novým kotlíkom cca 40 jázd v trvaní 13 až 15 minút.
Obrázek v článku Obrázek v článku

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Foto: Alexander Čimo + archiv MoNaKa © 2013

Alexander Čimo Na začátek článku