Stavíme lodní makety - 2. díl

Autor: Ivan Grňa (Ivankap) <ivankap3@volny.cz>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 11. 01. 2013 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku V úvodním díle jsme si s Ivanem Grňou řekli, jak a kde shánět stavební podklady a plány či jakou zvolit předlohu a měřítko před stavbou své nové, mnohdy naší první lodní makety, abychom po několika letech stavby a uskutečněných prvních plavbách nezjistili, že se nám daná maketa vůbec nehodí. V druhém díle postoupíme k samotné stavbě. Nejde o žádné dogma, ovšem jako začátečníci nijak neprohloupíte, pokud začnete lodním trupem.


O práci s plánky

Pokud máte někdo zájem o podrobnější vysvětlení, podívejte se na články:
Od plánku k modelu
Od plánku k modelu - podruhé

Trup
Obrázek v článku Jeho základ tvoří žebra. Jsou spolu s kýlem hlavním nosným prvkem celého modelu. Tady ale pozor, žebrorysky tak, jak jsou kresleny v plánech, pokud nejde o plán přímo určený ke stavbě modelu, představují skutečný obrys trupu. Ale vy musíte počítat s obšívkou a laminováním. Tedy, obšívka + laminát = minimálně 2 mm na každé straně. Pokud chcete dodržet zvolené měřítko, musíte žebra o tuto hodnotu zmenšit. To se týká samozřejmě i paluby.

Obrázek v článku Žebra vždy řežu z překližky. Stačí obyčejná třívrstvá 3 - 5 mm. Ti šetřiví sice nyní preferují materiál z bedýnek od ovoce a jiný, ale pokud chcete mít model souměrný, pevný a nezkřivený, držte se raději pořádného materiálu. Na výkresech jsou žebra kreslená souměrně podle podélné osy lodi, vždy jedna polovina.

Obrázek v článku Pokud nejde o loď s rovnou palubou, je nutné se nějak vyrovnat s prošlupem. Řeším to následovně: Minimálně ve vzdálenosti 15 mm od horní hrany žebra, která je nejvýše nad vodoryskou, vztyčím na středovou osu žeber kolmici a ta představuje pro všechna žebra rovinu montážní desky. Trup pak stavím na rovné desce z laťovky, kýlem vzhůru. Jiným technologiím se raději vyhýbám, neboť jejich výsledkem je většinou křivý a směr špatně držící model.

Obrázek v článku Obrázek v článku Žebra vyřezávám lupenkovou pilkou hned i se všemi výřezy pro kýl, pomocné lišty, pouzdro hřídele, odlehčení atp. Šířku stěny žebra volím podle tloušťky překližky (obr. vlevo). U kýlu raději něco přidám. Naposledy řežu v místě paluby. Zde je nutno řezat třikrát a samozřejmě nechat asi 2 - 3 mm nedořezány, aby žebro zůstalo spojené s montážním přídavkem (obr. vpravo).

Od řezání k broušení...
Obrázek v článku Pokud stavíte model s plným bortem, je dobré vyřezat žebra i s touto částí. Ušetříte si tak práci se zhotovováním kopyta nebo jiným způsobem zhotovení bortu. Po vyřezání je nutné žebra začistit. Dělám to na brusce nebo brusným hranolem, a tak jim dám konečný tvar a velikost. Již v této fázi je dobré myslet na plaňkování a trochu si ulehčit práci tím, že sbrousíte hrany žeber tak, aby plaňky přiléhaly co největší plochou. Všechna žebra připevním v místě dolního okraje montážního přídavku k hranolům (stačí 10 x 10). Na papír si narýsuji podélnou osu budoucího trupu a na ni vynesu kolmice ve vzdálenostech jednotlivých žeber. Na tyto kolmice pak umístím žebra, jak ukazuje obrázek. Je nutné dbát na kolmost a souosost, jinak vznikne „šišoid“.

Obrázek v článku Obrázek v článku
Model s plným bortem a model s rovnou palubou bez prošlupu

Obrázek v článku Konečné doladění udělám při lepení kýlové lišty, kterou umístím do středových výřezů a zalepím epoxidem. Musí to držet! Lištu volím podle tvaru trupu a skutečného kýlu. Většinou stačí průřez 10 x 3 až 10 x 5 mm. Pokud jde o skutečně velmi zakřivený spodek trupu a není možné jím proložit přímku, vyřežu kýl z prkénka, v nejhorším případě z překližky. Kýl mi začíná na prvním žebru a končí na posledním. Netáhnu jej od přídě až k zádi.

Obrázek v článku Ke kostře přiložím dlouhou lištu, a tak zjistím, kde je potřeba vnější hranu žeber ještě zkosit. Po této kontrole začnu s plaňkováním. Dokud jsem měl dostatek balzy, řezal jsem si balzořezem přímo potřebnou šíři planěk. Tentokrát jsem raději sáhl po smrku. Do délky modelu asi 900 mm stačí tloušťka lišt 2 mm, na větší trup už raději použijte 3 mm tlusté lišty různé šíře. Plaňky kladu vždy od hrany paluby směrem ke kýlu. To proto, že u paluby se dají použít nejširší lišty a lépe se manipuluje s kolíky na prádlo a jinými přípravky k přichycení planěk.

Lepení
Obrázek v článku Lepím Kanagonem, metodou dvojího lepení. Pro ty, kdo nevědí, o co jde: Nanesete lepidlo na lepené plochy, necháte zaschnout, znovu nanesete lepidlo a teprve poté umístíte lepenou část tam, kam patří. Postupuji od středu trupu k okrajům. Vždy nejdříve lepím relativně rovné úseky, a to plaňky k žebrům i k sobě navzájem. Teprve po zaschnutí přilepím příďovou a záďovou část. Plaňky přichytím k žebrům modelářskými i obyčejnými špendlíky, kolíky na prádlo, a pokud je potřeba přítlak na větší plochu, poslouží i letecká guma.

Co si počít, když je lišta krátká?
Protože stavím modely dlouhé do 900 mm, délka běžných lišt mi bohatě stačí. Pokud byste ale potřebovali větší délku nebo využít kratší zbytky, spoj situujte střídavě ob jedno žebro. Jednou jsem použil i zdvojené středové žebro s mezerou asi 10 mm a lišty spojoval v tomto místě. Další dost důležitá věc je udělat si hned na začátku plaňkování rozvahu, jak asi budou plaňky šířkově vycházet na přídi a zádi. Největší obvod má trup většinou ve středové části a směrem k přídi a hlavně zádi jej ubývá. Proto hned od začátku přihoblovávám oba konce lišt tak, aby po celé délce trupu vyšel pokud možno stejný počet lišt. U velmi složitých trupů, jaké mají třeba remorkéry, se ani tímto postupem nevyhnu nějaké té mezeře. Tu pak „látám“ odřezkem lišty.

Pozor na vyosení
Nesmíte také zapomenout na otvory v žebrech, kterými je vedeno pouzdro hřídele. Pouzdro ještě před potažením trupu pevně a hlavně rovně zalepím. Zde se opravdu vyplatí pečlivá práce. I nepatrné vyosení vám nadělá spoustu vrásek při seřizování modelu na rovnou jízdu.

Oplaňkováno - a co pak?
Konečně jste s plaňkováním skoro hotovi. Pokud vám mezi plaňkami někde zůstala malá mezera, zalijte ji lepidlem a vše nechte důkladně vytvrdit. Dále pokračujte broušením. Trup je stále na desce, kýlem vzhůru. Na broušení mám několik tvarovaných brousítek, od rovných až po kulatá, a zásadně používám brusné plátno různé zrnitosti. Nejdříve ovšem trup pokreslím měkkou tužkou hustou sítí čar. Brousím tak dlouho, dokud jsou někde čáry vidět. Je ovšem potřeba dávat pozor na tloušťku stěny, abych ji neprobrousil, a to hlavně v oblasti přídě a zádě.

Dále odstraním přesahující konce planěk na prvním a posledním žebru. Na celou plochu těchto žeber přilepím a přišroubuji lipové hranoly, ze kterých vytvaruji konečnou podobu přídě a zádě. Lípa je tvrdší a levnější než balza. Získávám ji z probírky lesoparku za svým domem. Ze silnějších větví a kmínků oloupu kůru a někam je ve sklepě uložím. No, a pokud je žena „neuklidí“, tak za dva až tři roky se docela hodí. Balza se při broušení stlačí a časem má snahu se vrátit do původního objemu.

Po úplném vybroušení napustím trup několika vrstvami rozředěného epoxidu a opět lehce brousím. K ředění použiji líh nebo nitroředidlo, co je právě po ruce. Důležité je úporné míchání roztoku, dokud nezmizí počáteční zákal. A nezapomeňte vyprat štětec!

Za zmínku ještě stojí ta část trupu, kde jej opouští pouzdro hřídele. U většiny lodí bývá kapotováno. Na toto zakrytování používám odřezky balzy, které postupně lepím, prolakovávám a brousím do požadovaného tvaru. Nutná je opravdu vodotěsná práce, protože kolem pouzdra a jeho obalu často do trupu začne zatékat.

Volba hřídele
Konečně jste dobrousili, trup je hladký, leskne se epoxidovým lakem a vy můžete přistoupit k obávanému laminování. Ještě pár slov ke hřídeli a pouzdru. Hřídel a pouzdro asi většinou koupíte v kompletu někde v modelářské prodejně. Je ale potřeba dobře zvážit jejich délku a průměr, aby motor a kardan nebo jen spojka byly dobře přístupné. Dobré je také co nejdelší vedení hřídele v pouzdru. Pokud dáte přednost vlastnoručnímu zhotovení, postupujte stejně!

Na hřídele používám svařovací drát o průměru od 3 do 4 mm. Pouzdro dělám většinou z duralové nebo mosazné trubky o vnitřním průměru minimálně o 2 mm větším, než má hřídel. Mosazná nebo bronzová „futra“ si nechávám vytočit na soustruhu, musejí být na obou koncích. Aby kolem hřídele neteklo, plní se částečně vazelínou; o tom sice později, ale již nyní je potřeba na konci pouzdra, který bude v trupu, vyvrtat otvor a do něj vlepit nebo připájet trubičku, kterou budete doplňovat mazivo. Mám na to doma pár vypsaných náplní do kuličkových tužek - těch z mosazi!

Pokračování příště...

Předcházející díly
Stavíme lodní makety - 1. díl

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Foto: Ivan Grňa © 2013

Ivan Grňa Na začátek článku