Model klub Otrokovice - z akcí roku 2010

Autor: Zdeněk Sirný <ZdenekSirny@seznam.cz>
Téma: Reportáže 2010, Vydáno dne: 08. 10. 2010 na www.mo-na-ko.net


Model klub Otrokovice ve spolupráci s DDM Sluníčko a městem Otrokovice uspořádal letos dvě akce pro lodní modeláře z blízkého i dalekého okolí.
1. až 2. května 2010
Za ideálního jarního počasí se 1. až 2. května 2010 konalo Setkání lodních modelářů na Štěrkovišti. Pro neznalé místních poměrů uvedu, že se jedná o vodní plochu, která přímo sousedí s DDM Sluníčko. Přímo se tak nabízelo využít nabízené zázemí, a tak na tuto již tradiční akci se začali modeláři sjíždět v pátek odpoledne, jelikož pro ně bylo připravené ubytování přímo v areálu DDM Sluníčko u vody.

Zatímco se sjížděli modeláři, pořadatelé rozmístili pro modeláře na vodu bójky, skaliska a maják, čímž bylo postaráno o technickou část. Zbývalo ještě připravit něco pro modeláře, takže jsme uvařili dobrý guláš a nachystali něco na zapití.

Od sobotního rána a po celý den se sjížděli další modeláři a na vodě se to začalo hemžit různými modely od motorových lodí po plachetnice. Bylo vidět i několik pěkně létajících hydroplánů. Ti nejvytrvalejší si mohli zajezdit až do pozdních nočních hodin, kdy hladinu osvítil blikající maják a krásně osvětlené lodní modely brázdily hladinu.

Neděle znamenala příjezd dalších modelářů, takže početný zástup diváků, který setrval celý víkend, mohl na vodní hladině obdivovat stále něco nového. Byl použit klasický kolíčkový systém, takže nedocházelo k žádnému rušení. Během dvou dnů se sjelo celkem 46 modelářů, z toho 16 modelářů do 18 let, a bylo předvedeno 66 modelů lodí a 6 hydroplánů.

11. až 12. září 2010
S přicházejícím podzimem Model klub Otrokovice uspořádal ve spolupráci se stejnými institucemi o víkendu 11. až 12. září 2010 druhé podzimní Setkání lodních modelářů, kam se sjelo celkem 42 modelářů, kteří s sebou přivezli celkem 75 různých modelů.

Nejisté sobotní počasí dost ovlivnilo účast jak modelářů, tak i diváků. Ale i tak přijelo mnoho modelářů ze širokého okolí a velmi nás potěšila účast modelářů ze Slovenska. Celý den se na vodní hladině prohánělo mnoho modelů - motorových lodí, plachetnic, hydroplánů, ponorek a vzlétl i vrtulník.

Největší úspěch sklidil pan Berg se svým osmimotorovým Dornierem DO-214. Jeho pilotní umění diváci odměnili bouřlivým potleskem.

Smutná zpráva

Po dobu trvání celé naší akce členové klubu uctili památku pana Demka rozžatou svíčkou u jeho fotografie, který zesnul dne 22. 8. 2010. Pan Demek patřil k zakládajícím členům našeho model klubu a rád se zúčastňoval různých modelářských akcí.

Během dne si mnohé děti mohly pod odborným dohledem pana Galatíka zhotovit jednoduchý model lodi, který měly možnost hned vyzkoušet na vodní hladině. Vodní hladina byla opět pokryta různými bójkami, umělými skalisky a brankami, přičemž nechyběl ani maják a zakotvená letadlová loď. Po setmění byly uskutečněny noční jízdy s osvětlenými modely mezi osvětlenými bójkami.Jelikož akce trvala dva dny, mnozí modeláři využili možnost ubytování přímo v areálu u vody na táborové základně DDM Sluníčko. Během nedělního rána nás přivítalo teplé sluníčko a v průběhu dopoledne přijelo ještě mnoho modelářů s modely – o divácích nemluvě. Po celou sobotu a neděli se o občerstvení starala slečna Lucie Hadačová, za což jí děkujeme.

Na závěr bych chtěl jménem klubu poděkovat všem účastníkům, pořadatelům, DDM Sluníčko za poskytnutí areálu a městu Otrokovice za poskytnutí dotace na naše akce.

Obrázková galerie
Obrázková galerie - květen 2010

Foto: Zdeněk Sirný © 2010

Obrázková galerie
Obrázková galerie - září 2010

Foto: Zdeněk Sirný © 2010

Videosnímek
Videosnímek
 (Model klub Otrokovice © 2010)
94 s na serveru YouTube

Videosnímek
Videosnímek
 (Jan Berg © 2010)
398 s na serveru YouTube

Za Model klub Otrokovice Zdeněk Sirný Na začátek článku