O Branický soudek 2009 - propozice

Autor: Jaroslav Vaškeba (Keba) <vaskebaj@seznam.cz>
Téma: Archiv, Vydáno dne: 23. 07. 2009 na www.mo-na-ko.net


A je to tu znovu! Soutěžní setkání lodních modelářů „O Branický soudek“ v Tug Towingu. Kdo se jednou účastnil - nikdy nezapomene! Kapitáni během jediného dne stihnou trénink a dvě soutěžní plavby. Přitom na ně čeká malá vodní plocha s náročnou tratí, stísněný prostor na manévry, krátký časový limit a věčně se houpající molo se sluncem svítícím přímo do očí. Vysoké tempo soutěže nedává prostor na chyby! Jedna trať, dvě kola a vítěz bere všechno!
Tak takové opět bude letošní poslední soutěžní setkání lodních modelářů v Tug Towingu, pořádané neoficiálním klubem lodních modelářů, Klubem NAMOLO!
Nemusíte mít ale obavy, zatím to vždycky byla pohoda, zábava a snad nám bude přát i počasí. Přihlásit se mohou všichni modeláři, kteří si chtějí Tug Towing zajezdit. Nemusíte být členy žádného klubu a pod. Stačí si připravit svůj model remorkéru, pročíst propozice, pravidla, přihlásit se a nakonec přijet do místa děje. V hezkém a atraktivním prostředí se můžete setkat s ostatními modeláři a užít si lodních modelů. Výsledky soutěže se započítavají do Tug Towing Cup 2009.


Rozcestník

Podmínky účasti  Termín akce  Místo  Registrace  Startovné  Program  Soutěžní tratě  Pravidla  Provoz RC  Rozhodčí a organizátoři  Stravování  Ubytování  Kontakty

Tug Towing Cup 2009 podporujíZměny
Vzhledem k vysokému počtu přihlášených týmů, byla provedena změna programu průběhu soutěžního setkání !


Loděnice MoNaKo dokončily druho etapu rekonstrukce vleků - ropné plošiny a nákladní vany, která je nyní uzpůsobena pro tlačné remorkéry i pro vlečení.

Podmínky účasti
Soutěže se může účastnit každý, kdo má model remorkéru, který vyhoví pravidlům pro tug towing.

Kdy ?
Sobota 12.září 2009.

Kde ?
Opět se sejdeme v Praze - Braníku za Ledárnami na zahradě klubovny sdruženi Argo. Cesta z místa parkování bude vyznačena cedulkami. Parkování je možné cca 50m od klubovny na silnici u kraje vozovky.
K dispozici bude elektrická přípojka 220V, voda, WC, možnost si uvařit kávu, čaj, ugrilovat maso. Zhruba 100m od klubovny je stánek s občerstvením (klobása, langoše, limonády pivo) nebo cca 1000m restaurace Hamrsport.


Souřadnice: 50°1'58.645"N, 14°24'18.634"E

Registrace
Prosíme vyplňte pečlivě přihlášku a registrujte každého soutěžícího zvlášť!

Přihláška na soutěžní setkání
Vyplňte za každého účastníka zvlášť!
Uzávěrka přihlášek: provedena - žádné přihlášky již nejsou možné!

Seznam přihlášených soutěžících

Registrovaní účastníci budou o případných změnách informováni elektronickou poštou na adresu, kterou uvedli v přihlášce.

Startovné
Předpokládané stratovné je 150Kč. Děti do 15 let, mají startovné 100Kč. Platí každý soutěžící v tug towingu bez rozdílu kategorie. Vybrané peníze budou použity k úhradě nákladů spojených s pořádáním této akce.

Předpokládaný program setkání

	Pátek 11.září 2009
	16:00 - 19:00	stavba tratě a příprava zázemí pro soutěž
	Sobota 12.září 2009
	09:00		začátek radiového klidu
	09:00 - 10:00 	trénink (bez vleků), školení rozhodčích
	10:00		konec radiového klidu
	10:00 - 10:30	slavnostní zahájení soutěže, instruktáž
	10:30		začátek radiového klidu
	10:30 - 13:00	1. soutěžní kolo
	13:00 - 17:00	2. soutěžní kolo
	17:00		konec radiového klidu
	17:00 - 17:15 	vyhlášení výsledků
	17:15 - 19:00	úklid tratě
	

Soutěžní trat
Vzhledem k velikosti vodní plochy bude opět postavena jen jedna soutěžní trať společná pro všechny kategorie. Při jejím návrhu byl kladen důraz na to, aby plavba soulodí mohla být plynulá, relistická zvládnutelná pro všechny týmy a přitom zůstala zachována jistá náročnost.
Po vyplutí z přístavního bazénu soulodí propluje kolem série bójí, které vyznačují plavební dráhu. Na jejím konci přichází první náročnější manévr - proplutí tří branek, přičemž soulodí provede obrat vlevo kolem majáku se skaliskem. Následují dvě branky za kterými soulodí provede obrat vpravo kolem zelé bóje a do samostatné branky, která soulodí navede ke vjezdu do série čtyř branek. Ty mají společnou jednu bóji v podobě dvakrát zalomené hráze. Následuje nejnáročnější část plavby, proplutí „přístavními bazény“, které tvoří dva, na sebe navazující, plavební kanály. Po proplutí „přístavních bazénů“ soulodí provede ostrý obrat vlevo do branek, které již proplouvalo po obratu za majákem. Levobočně mine právě propluté „přístavní bazény“ a zamíří do cíle plavby - přístavního bazénu ze kterého vyplouvalo. Soulodí vplouvá do přístavu z opačné strany než vyplouvalo, úzkým a dlouhým vjezdem kolem mola a poté provede přistávací manévr.

Plánek soutěžní tratě.
Případné změny tratě vyhrazeny

Pravidla
Soutěž v tug towingu proběhne podle pravidel pro TT Cup 2009. Vítěz soutěže bude vyhlášen v každé kategorii zvlášť. Výsledky se do TT Cup 2009 započítají pro každou kategorii zvlášť. Trénink před soutěží bude povolen pouze bez vleků!

Provoz RC souprav
Během soutěžního setkání jsou povoleny RC soupravy pracující v pásmu 27MHz, 40MHz a 2,4GHz. Přidělování frekvencí na provoz RC souprav bude organizováno pomocí kolíčkového systému. RC vysílač nesmí být zapnut pokud nemá na anténě připnutý kolíček z kolíčkové tabule s číslem kanálu na kterém pracuje. V průběhu soutěžních kol budou soutěžící RC soupravy dávat do úschovy aby se vyloučilo vzájemné rušení.

Rozhodčí a organizátoři
Hlavní rozhodčí:Bambinot.
Nominovaní rozhodčí: Ante, Godrik, Ivvo, Keba, Nex, MSOB, RomanT.
Organizace: Lenka, Monika.

Stravování
Každý soutěžící obdrží grilované maso a chleba. K dispozici bude čaj a káva. Další možnosti stravování jsou následující:

Ubytování
Organizátoři tohoto soutěžního setkání žádné ubytování nezajišťují.

Kontak na organizátory
Průběh setkání: KlubNAMOLO@seznam.cz
KlubNAMOLO!: KlubNAMOLO@seznam.cz
Telefon: +420 603 453 712

Obrázková galerie obsahuje snímky z loňského soutěžního setkání v Praze - Braníku.

Obrázková galerie
Obrázková galerie
Foto: Cabadaj (c) 2008

Za pořádající Klub NAMOLO!, Keba Na začátek článku