TT O Branický soudek - propozice

Autor: Jaroslav Vaškeba (Keba) <vaskebaj@seznam.cz>
Téma: Archiv, Vydáno dne: 14. 07. 2008 na www.mo-na-ko.net


Ahoj!
Atraktivní prostředí, malá vodní plocha, která nedává prostor k velkému manévrování, krátké časové limity k proplutí, věčně se houpající molo, které kapitáni prakticky nemohou opustit. Jedna trať, dvě kola a vítěz bere všechno. Takové bude poslední letošní soutěžní setkání lodních modelářů „O Branický soudek“ v Tug Towingu, pořádané neoficiálním Klubem NAMOLO! Přihlásit se mohou všichni modeláři, kteří si chtějí Tug Towing zajezdit. Nemusíte být členy žádného klubu a pod. Stačí si připravit svůj model remorkéru, pročíst propozice, pravidla, přihlásit se a nakonec přijet do místa děje. V hezkém prostředí se můžete setkat s ostatními modeláři a užít si lodních modelů. Výsledky soutěže se započítavají do Tug Towing Cup 2008.


Toto soutěžní setkání podporujíKoubkova 1726/8, Praha

Termín   Přihláška   Startovní listina   Organizátoři   Misto   Poplatek   Provoz RC   Pravidla   Časový rozhvrh   Diskuse   Startovní pořadí a přidělená čísla kanálů

Na začátek článku Startovní pořadí
Vypsané startovní pořadí a přidělené kanály

Na začátek článku Termín konání soutěžního setkání
Soutěžní setkání proběhne dne 13. září 2008 od 9:00 hodin (sobota).

Na začátek článku Jak se přihlásit na soutěžní setkání ?PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE - ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE - PAPÍROVÝ FORMULÁŘ


Přihlášku vyplňte co nejpečlivěji a pokud možno uveďte všechny požadované údaje. Jsou důležité, zejména pro stanovení startovního pořadí (kolize kanálů). Přihlásit se můžete nejpozději do 10.září 2008 23:00 hodin a nebo přímo v místě pořádání soutěže. Seznam přihlášených budete moci sledovat na této stránce.
Případné změny, upozornění či zprávy Vám budou zaslány na vámi v přihlášce uvedenou elektronickou nebo poštovní adresu.

Na začátek článku Startovní listina

Seznam přihlášených soutěžících

Kontaktní elektronická adresa na organizátory: KlubNAMOLO@seznam.cz

Na začátek článku Místo konání soutěžního setkání
Opět se sejdeme v Praze - Braníku za Ledárnami na zahradě klubovny sdruženi Argo. Cesta z místa parkování bude vyznačena cedulkami. Parkování je možné cca 50m od klubovny.
K dispozici bude elektrická přípojka 220V, voda, WC, možnost si uvařit kávu, čaj, ugrilovat maso. Zhruba 100m od klubovny je stánek s občerstvením (klobása, langoše, limonády pivo) nebo cca 1000m restaurace Hamrsport.
Na začátek článku Registrační poplatek
Platí se za každého soutěžícího 50Kč a budete jej hradit po svém příjezdu do místa konání soutěže.

Na začátek článku Časový rozvrh soutěže
Časový rozvrh je nezávazný a může se po domluvě účastníků soutěže podle potřeby změnit

	Pátek
	16:00 - 19:00	stavba tratě a příprava zázemí pro soutěž
	Sobota
	09:00		začátek radiového klidu
	09:00 - 12:00 	trénink (bez vleků), školení rozhodčích
	12:00		konec radiového klidu
	12:00 - 12:45	oběd
	12:45 		slavnostní zahájení soutěže, instruktáž
	13:00		začátek radiového klidu
	13:00 - 15:00	1. soutěžní kolo
	15:00 - 17:00	2. soutěžní kolo
	17:00		konec radiového klidu
	17:00 - 17:15 	vyhlášení výsledků
	17:15 - 19:00	úklid tratě
	

Na začátek článku Provoz RC během pořádání soutěže
Na soutěži bude provoz řízen pomocí kolíčkového systému. V době vyhlášení radiového klidu nesmí být žádný RC vysílač zapnut bez toho, aby soutěžící zapnutí konzultoval s rozhodčími. Po získání souhlasu od rozhodčího soutěžící umístí na anténu svého vysílače signální kolíček. Bez signálního kolíčku nesmí být RC vysílač zapnutý! Po skončení soutěžní jízdy co nejdříve soutěžící vypne RC soupravu a signální kolíček vrátí rozhodčím. Po skončení radiového klidu se účastníci soutěže o provozu RC souprav domlouvají sami.

Důležité upozornění
Během soutěže bude možný provoz RC souprav pouze v pásmu 27MHz, 40MHz a 2,4GHz! a pořadatel si vyhrazuje právo během radiového klidu vybrat od soutěžících RC vysílače do úschovy, aby se vyloučilo náhodné rušení.

Na začátek článku Pravidla soutěže a rozhodčí
Soutěžní setkání proběhne podle pravidel pro TT Cup 2008 a pravidel pro TT.

Nominovaní rozhidčí: Bambinot, Ante, Keba, Ivvo, Nex, RomanT.

Na začátek článku Soutěžní trať
Bude tvořena jedním okruhem. Obě kola se pojedou stejným směrem. Pro lehký TT bude použit vlekj Malý Kačer (dostal nové nástavby, viz. obrázková galerie) a pro těžký TT bude použit vlek Těžební plošinba (viz videosnímek).


Na trati se objeví zcela nová překážka, tzv. couvačka. Obrázky této překážky si můžete prohlídnout v obrázkové galerii. Jedná se vpodstatě o plavební kanál ve kterém je předepsaný manévr couvání. Soulodí propluje část plavebního kanálu klasicky a druhou (sousední část) musí procouvat.

Na začátek článku Pravidla pro: 10. plavební kanál s couváním
10.1 Popis překážky:
Jedná se o plavební kanál, který se v druhé polovině své délky rozšiřuje na dvojnásobek původní šířky. V místě rozšíření je vyústění kanálu. Zadní stěna plavebního kanálu je otevřená.

10.2 Předepsaný způsob proplutí:
10.2.1 Soulodí vpluje do plavebního kanálu s couváním přímo jeho zaústěním.
10.2.2 Z prostoru plavebního kanálu s couváním musí soulodí vycouvat jeho vyústěním.
10.2.3 Při couvání platí pravidlo, že manévr couvání musí porovést předepsaný počet lodí podle vzorce: počet lodí v soulodí mínus jeden remorkér. Vlek tedy musí procouvat vždy.
10.2.4 Couvání se za správně provedené považuje tehdy, pokud soulodí vyústěním kanálu propluje v obrácené poloze (otočená kolem podélné osy v horizontální rovině o 180°) než do něj vplula zaústěním.
10.2.5 Během proplouvání plavebního kanálu s couváním může soulodí zcela opustit prostor plavebního kanálu s couváním zadní otevřenou stěnou, ale musí se do něj vrátit opět přes zadní otevřenou stěnu. Jinak se jedná o minutí - 15b.

10.3 Hodnocení dotyků:
10.3.1 V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Stěny plavebního kanálu s couváním jsou protažené bóje. Dle pravidel tedy platí, že se počítá každý první dotyk na každé straně kanálu zvlášť. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky v plavebním kanálu s couváním nasbírat max. 3 trestné body x počet stěn x 2 (za směr vpřed a vzad).
10.3.2 V plavebním kanálu s couváním se rozlišují dva směry plavby - vpřed a vzad.
10.3.3 Směr vpřed začíná v okamžiku, kdy soulodí zahájí plavební kanál s couváním vplutím do zaústění. Směr vpřed končí v okamžiku, kdy soulodí zahájí směr vzad (couvání).
10.3.4 Směr vzad (couvání) začíná v okamžiku, kdy soulodí zahájí opuštění plavebního kanálu vplutím do vyústění nebo zcela opustí plavební kanál s couváním otevřenou zadní stěnou. Směr vzad (couvání) končí v okamžiku, kdy soulodí celé propluje vyústěním plavebního kanálu s couváním.

10.4 Další penalizace:
10.4.1 Pokud se nepodaří družstvu procouvat vyústěním plavebního kanálu s couváním předepsaným způsobem, je penalizováno za neprovedený manévr - 10b.

10.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:
10.5.1 jedno členné družstvo:
Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).
10.5.1 dvoučlenné družstvo:
10.5.1.1 Je povoleno manévrování způsobem trup o trup.
10.5.1.2 Od okamžiku, kdy tažný remorkér celou délkou trupu vpluje do plavebního kanálu s couváním jeho zaústěním nebo otevřenou zadní stěnou pokud jej touto zadní stěnou soulodí opustilo.
10.5.1.3 Končí okamžikem, kdy oba remorkéry celou délkou trupu opustí plavební kanál s couváním jeho vyústěním nebo otevřenou zadní stěnou.
10.5.2 tříčlenné družstvo:
Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

10.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:
10.6.1 Rozhodčí ani soutěžící nemají při proplouvání této překážky žádné zvláštní povinnosti.

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Videosnímek
Videosnímek

Autor: Nex
30 MB / 30 vteřin

Keba Na začátek článku