Tug Towing - Otrokovice 2008

Autor: Pavel Šťastný (pavelst) <pavel.ntb@autorolny.cz>
Téma: Archiv, Vydáno dne: 06. 02. 2008 na www.mo-na-ko.net


Modelářský klub Otrokovice a DDM Sluníčko Otrokovice ve spolupráci s klubem NaMoLo pořádá ve dnech 2. až 4. května 2008 volné setkání lodních modelářů spojené se soutěží v rychle se rozvíjející a zajímavé kategorii manévrování tažných a tlačných remorkérů, známé pod anglickým názvem „Tug Towing“, označované zkratkou TT. Toto setkání proběhne v areálu DDM Sluníčko na Štěrkovišti v Otrokovicích. K dispozici je velká vodní plocha s molem přímo u klubovny, která bude sloužit jako společenská místnost, jídelna a depo pro modely, v horním patře pak jako ubytovna se zázemím. Jak v budově, tak i venku budou zajištěny přípojky na 230V. V rozlehlém areálu je také ohniště a udírna, která v době setkání modelářů nebude studená! Kolem mola a na břehu je dostatečný prostor pro aktivní účastníky i diváky. Menší opravy modelů budou možné v nedaleké vybavené dílně leteckých modelářů. Během celé soutěže bude zajištěna dovážková služba pro nepojízdná plavidla.Hlavní náplní tohoto setkání je soutěž v TT, zařazená do celoročního pětidílného seriálu soutěží v TT. Tato soutěž se bude řídit pravidly platnými pro letošní rok, která jsou zveřejněna na stránkách klubu NaMoLo (viz Pravidla TT).
Soutěž je veřejná - může se jí zúčastnit každý, kdo se dostaví s remorkérem vyhovujícím pravidlům pro TT a zaplatí startovné 200,-Kč, platné pro celou dobu trvání soutěže. Podmínkou účasti je vyplnění předběžné přihlášky - bez přihlášení nemůže pořadatel garantovat účast v soutěži, protože přihlášení více účastníků až na místě by znehodnotilo časový plán soutěže a zbytečně prodlužovalo přípravu.

Podmínky účasti
Soutěže se může účastnit každý, kdo má model remorkéru, který vyhoví pravidlům pro tug towing.

Kdy ?
Od 2.května do 4.května 2008.

Mapa

Časový plán soutěže

Pátek
09:00 - 15:00 stavba tratě a zázemí pro soutěž
15:30 - 19:00 oficiální trénink
19:00 - 00:00 volné ježdění
20:00 - 21:00 seminář k soutěží + školení rozhodčích 
 (trať, pravidla, časový harmonogram, průběh soutěže)

Sobota
08:30 nástup a zahájení soutěže
09:00 začátek radiového klidu
09:00 - 12:00 1. soutěžní kolo
12:00 konec radiového klidu
12:00 - 14:00 přestávka, volné ježdění
14:00 začátek radiového klidu
14:00 - 17:00 2. soutěžní kolo
17:00 - 19:00 doplňkové soutěže, Springer polo, Junior TT
19:00 volný trénink a noční jízdy

Neděle
09:00 začátek radiového klidu
09:00 - 12:00 3. soutěžní kolo
12:00 konec radiového klidu
13:00 - 14:00 slavnostní vyhlášení výsledků
14:00 úklid tratě

Registrace
Prosíme registrujte se jednak jako soutěžící a potom zda budete mít zájem o ubytování. Zda budete chtít ubytovat potřebujeme vědět nejpozději do 15.4. 2008. V budově která je přímo v areálu je k dispozici 11 čtyřlůžkových pokojů (2 x palanda) s umyvadlem, soc. zařízení společné. Cena 140,- Kč za osobu a noc. Další ubytovací kapacita je od areálu vzdálená cca 250m na internátě SŠ (dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením). Cena 150,- Kč za osobu a noc.
Stravování bude upřesněno.

Přihláška na soutěžní setkání
Vyplňte za každého účastníka zvlášť!


Registrace ubytování
Přehled registrovaných zájemců o ubytování

Startovní listina

Startovní pořadí a čísla kanálů

Registrovaní účastníci budou o případných změnách informováni elektronickou poštou na v přihlášce uvedenou adresu.

Stravování
Co se týká stravy tak platí následující:
Ceny stravy:
snidane 30 Kč
oběd 70 Kč
večeře 65 Kč
plná penze (bez pitného režimu) 165 Kč

To vše se přivezena na táborovou základnu a tam se to i vydá (jako ve školní jídelně).

Startovné
Startovné je 250Kč za oba dny. Platí každý soutěžící v tug towingu.

Protesty Pokud se soutěžící domnívá, že byl nějakým způsobem v soutěži poškozen či jinak znevýhodněn oproti dalším soutěžícím (rozhodčím, jiným soutěžícím nebo nějakým jiným způsobem), má právo proti tomuto rozhodnutí nebo skutečnosti podat písemný protest, který osobně dodá do rukou hlavního rozhodčího a zároveň složí zálohu 100Kč, která mu bude v případě kladného vyřízení jeho protestu vrácena. Protesty řeší hlavní rozhodčí spolu s dalšími rozhodčími. Výsledek musí být oznámen do jedné hodiny od podání protestu.

Pravidla a provoz RC souprav Soutěž v tug towingu proběhne podle pravidel pro TT Cup 2008. Výsledky se do TT Cup 2008 započítají pro každou kategorii zvlášť.
Během soutěžního setkání jsou povoleny RC soupravy pracující v pásmu 27MHz, 40MHz a 2,4GHz. Přidělování frekvencí na provoz RC souprav bude organizováno pomocí kolíčkového systému. RC vysílač nesmí být zapnut pokud nemá na anténě připnutý kolíček z kolíčkové tabule s číslem kanálu na kterém pracuje, a na kolíčkové tabuli kolíček se svým jménem. Dle časového rozvrhu bude vyhlašován radiový klid.

Pořádající : DDM Sluníčko, LMK Otrokovice a Klub NAMOLO!
Hlavní pořadatel :Zdenek Sirný
STK, Hlavní rozhodčí: Karel Galatík
Skenování používaných kanálu : Zdenek Hubáček RNdr
Kontakt: Pavel Šťastný 606261526
Hlavní mail: tt-otrokovice08@seznam.cz

Rozhodčí
Seznam se připravuje.

Plánek tratě
1. kolo
2. kolo
3. kolo

Pavel Šťastný Na začátek článku