Klub NAMOLO!

Autor: admin <admin@mo-na-ko.net>
Téma: Model Club MoNaKo, Vydáno dne: 10. 01. 2008 na www.mo-na-ko.net


Lidí, kterým se lodní modely staly velkým koníčkem je po celé ČR spousta. Jen většinou o sobě nevědí. Nemají touhu se někde organizovat a soutěžit. Na druhou stranu je to škoda, protože svoje zkušenosti nemohou předat dál, třeba těm, kteří potřebují s něčím poradit nebo něco marně shání a pod.


Úvodník
Pravidla
Činnost
Jak se přihlásit do Klubu NAMOLO!

Úvodník
Setkání lodních modelářů v Praze na Lužinách ukázala, že není vůbec špatné, když se jednou začas sejdeme a popovídáme si, pochlubíme se tím co děláme. Kolem se také motá už spousta dětí a vidí, že jako zábavu nemusí mít jen TV, počítačové hry a pod, ale že mohou něco udělat i sami. Třeba se z nich vyloupne nějaký další modelář a je jedno zda ho zaujmou lodě nebo něco jiného. Možná pak někdo z nás přejde k opravdovým organizovaným soutěžím.
Bezprostředně po setkání na Lužinách (2.10.2004) se začaly ozývat hlasy požadující to a to ... a tak přišel čas oprášit starou myšlenku a založit klub lodních modelářů. Účelem klubu není vytvoření skupiny lidí uzavřených sami do sebe, ale naopak umožnit lidem aby o sobě věděli a pomoci mladým začínajícím nebo méně zkušeným modelářům.

Klub nebude mít nějaké stanovy, složité regule, majetek nebo volený organizační výbor. Ale aby klub měl zase nějaký smysl bude přeci jen nutné pár pravidel dodržovat. Jediné co bude mít klub společné, bude virtuální klubovna na Internetu. Členem klubu se bude moci stát každý kdo se zaregistruje a nezáleží na tom z kterého města nebo vesnice jste, kolik je Vám let, jakou máte loď a pod. Nebude se platit žádný členský příspěvek a váš vstup nebude nikdo schvalovat. Vaší jedinou povinností bude uvést kontaktní údaje, soupis vaší flotily a RC vybavení. Jednou za čas budete vyzváni k aktualizaci těchto údajů. Možná Vás napadne jaké z toho budete mít výhody. Získáte lepší přístup k plánkům, informovanost, poradenství a hmotné výhody se možná časem najdou.

Pozor, změna!

Od 12. 3. 2011 Klub NAMOLO! používá nové jméno - MK MoNaKo (Modelářský klub MoNaKo).
V tomto článku je uvedeno pouze staré jméno!

Server MONAKO bude všem členům klubu k dispozici a vznikne zde virtuální klubovna klubu. Už teď můžete na MONAKO umístit svoje příspěvky, fotky a pod. Pokud máte vlastní stránky budete je moci registrovat do oficiálních "klubových stránek". Klub bude dále "organizovat" setkání v Praze na Lužinách s neoficiální soutěž "Lužiny Cup" v "Pobřežním kursu MONAKA" , ale to neznamená, že nemohou vzniknout další setkání třeba v Brně, Ostravě prostě kdekoliv a nové "soutěže" které si vymyslíte a zorganizujete k tomu. Důležité je, abyste o sobě a o tom co děláte dali prostřednictvím klubu vědět těm ostatním. Třeba tak zjistíte, že problém který na svém modelu řešíte už někdo před Vámi vyřešil a nebo že na vašem rybníce nemusíte jezdit sami, protože blízko vás je někdo další, kdo staví lodní modely.

Proto tedy směle NAMOLO! Do klubu NAdšených MOdelářů LOdí !

Pravidla

Činnost klubu

1. Vede registr členů a jejich flotily včetně vybavení

2. Vede registr vodních ploch vhodných pro pouštění modelů

3. Vede registr webových stránek členů klubu

4. Zasílání informací členům klubu

5. Pořádání pravidelných setkání lodních modelářů a soutěží

6. Knihovna modelářských plánků

7. Knihovna dokumentů

8. Poradenská činnost

9. Databáze lodí1. Vede registr členů a jejich flotily včetně vybavení
Registr obsahuje soupis členů klubu a je členěn na kraje a města v rámci kraje
Registr obsahuje soupis flotily členů klubu
Registr obsahuje soupis RC vybavení členů klubu (frekvence, kanály)

Proč se vede registr členů ?
Neshromažďují se žádné osobní údaje. Místo svého jména můžete uvést i přezdívku. Smyslem je, aby lodní modeláři o sobě věděli. Můžete se tak dozvědět, že kousek od vás je někdo, kdo taky staví lodě a když se podíváte na soupis flotily, třeba zjistíte, že taky dělá plachetnice. V soupise si přečtete jeho vybavení a už víte, že můžete si jít spolu zajezdit. Stačí jen napsat na kontakt, který uvedl a domluvit se.

2. Vede registr vodních ploch vhodných pro pouštění modelů
Registr obsahuje soupis vodních ploch a je členěn na kraje a města v rámci kraje
Záznam o vodní ploše obsahuje její název, poznámky a případně i mapku

Proč se vede registr vodních ploch ?
Když máte lodní model určitě si s ním chcete co nejvíce zajezdit. Ve svém blízkém okolí to asi dobře znáte, ale možná také ne. Nebo pokud se budete chystat na dovolenou a toužíte po tom si model vzít sebou. Výhodou tohoto registru je, že obsahuje seznam vodních ploch, které jsou vyzkoušené jinými modeláři.

3. Vede registr webových stránek členů klubu
Registr obsahuje seznam adres na webové stránky, které spravují členové klubu

Proč se vede registr webových stránek ?
Hodně lodních modelářů již svoje webové stránky má a na nich zajímavé informace. Registr tak usnadní členům klubu jejich vyhledávání.

4. Zasílání informací členům klubu
Každý člen si může objednat zasílání informačních zpráv prostřednictvím elektronické pošty. Zprávy budou rozesílány nepravidelně a budou obsahovat např.:

Proč zasílání informací ?
Klub by asi neměl smysl, kdyby jeho členům alespoň něco nepřinášel. Proto mohou být členové klubu informováni o všem co se klubu děje, ale i o spoustě dalších zajímavostech (knihy, upozornění na články v časopisech a další).

5. Pořádání pravidelných setkání lodních modelářů a soutěží
Pod hlavičkou klubu se budou pořádat pravidelná i náhodná setkání lodních modelářů se soutěžemi i bez nich.

Proč klub pořádá setkání a soutěže lodních modelářů ?
Smyslem těchto setkání a soutěží je propagace lodního modelářství a vzájemná výměna informací, navázání osobních kontaktů, ukázat ostatním lidem, že lodní modelářství je zajímavý a atraktivní záliba. Soutěže slouží hlavně pro pobavení.

6. Knihovna modelářských plánků
Každý člen klubu může v knihovně zaregistrovat plánky lodních modelů, které je ochoten zapůjčit nebo okopírovat pro případné zájemce na základě společné dohody.

Proč klub povede tuto virtuální knihovnu plánků ?
Plány modelů lodí se shání poměrně obtížně (obzvláště ty starší) a mnozí z nás je mají někde zastrčené. Evidence plánů tak umožní, abyste si od jiného člena klubu vyžádali zapůjčení plánu který Vás zajímá. Podmínky si pak dohodnete sami mezi sebou.

7. Knihovna dokumentů
Dokumenty, které jsou vhodné pro lodní modeláře si může každý člen klubu dykoliv stáhnout z knihovny. Dokumenty může také každý člen do knihovny i doplňovat.

Proč klub povede tuto virtuální knihovnu dokumentů ?
Dokumenty stejně jako plánky jsou roztrkané po celém Internetu a jejich nalezení je pracné. Pokud se už dokument podaří vyhledat, je dobré jej zaslat do knihovny, aby ostatní měli jeho případné shánění lehčí.

8. Poradenská činnost
Klubová poradna slouží všem členům klubu. Zadaný dotaz je zveřejněn a všem členům klubu je zasláno upozornění na nový dotaz. Správa této činnosti zaručuje, že dotazy se budou týkat jen oblasti lodního modelářství a diskuse k problému nebudou "zašuměny".

Proč poradenská činnost ?
Vzájemná pomoc je neocenitelná při stavbě modelu pro všechny modeláře. O vašem problému se tak dozví skupina lidí, která má stejného koníčka jako Vy může Vám s problémem poradit.

9. Databáze lodí
Shromažďuje obrázky modelů i skutečných lodí, jejich plány, náčrtky a pod. Každá loď je zanesena pod svým jménem. Členům klubu jsou pak materiály o požadované lodi zasílány elektronickou poštou.

Proč klub vede databázi lodí ?

Toto velké množství obrazových dat umožní členům klubu získat prvotní informace o požadované lodi bez toho, aby ji museli pracně vyhledávat na Internetu. Data mohou sloužit i jako podklady pro stavbu modelu. množství materiálů ke každé lodi je různé.

Jak se přihlásit do Klubu NAMOLO!
Nejdříve se zaregistrujte jako čtenáři stránek MoNaKo. Registraci najdete v pravém sloupečku. Po vyplnění registrace a prvním přihlášení se vám zpřístupní přihláška do Klubu NAMOLO!. Tu vyplníte a odešlete. Poté bude přihláška zpracována (což může trvat i několik dní). Že byla Vaše přihláška zpracována poznáte po přihlášení na web MoNaKo. Budete mít zpřístupněnu nabídku pro Klub NAMOLO!

Na začátek článku