Výroba lodního šroubu

Autor: Vít Vymětal (Severan) <nathaniel.v@seznam.cz>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 06. 01. 2008 na www.mo-na-ko.net


Při zhotovování modelu na soutěž tug towingu se vyskytla komplikace v podobě lodního šroubu. Potřebný rozměr nebyl k dostání v obchodech a tak jsem přistoupil k jeho výrobě. O tom, jak na to se podělím s vámi v tomto článku. Budete k tomu potřebovat mosaznou tyč, mosazný plech potřebné tloušťky, lupenkovou pilku na kov, nějaké vrtáky, závitník, pilku na železo, sadu pilníků, pájku, cín s obsahem stříbra (osobně používám s příměsí 1,7 % Ag , pro mé potřeby to stačí. Ti náročnější zvolí stříbrnou pájku), pájecí tekutinu na mosaz a eventuelně jinou chemii. Samotná kalafuna se neosvědčila.


Postup je následující. Nejprve začneme zhotovením náboje lodního šroubu. Jednou z možností, jak zhotovit náboj je obrátit se přímo na nějakého šikovného soustružníka, který požadovaný náboj zhotoví včetně závitu pro hřídel. Pokud se touto cestou nechceme vydávat, můžeme se pokusit o jeho zhotovení za pomocí vrtačky. I když přesnost nebude taková, jako u soustruženého náboje, kontrola tvaru je možná za pomoci šablony.

Co je k tomu potřeba. Kousek mosazné kulatiny, vrták, závitník a pilník s 1-kovým či 2-kovým sekem (hodně hrubý), nějaký jemnější pilník, smirky různé hrubosti a samozřejmě vrtačka (nejlépe stojanová). Začneme s tím, že nejprve uříznete potřebný kus kulatiny (obr. 1). Kulatinu upneme do sklíčidla stojanové vrtačky (obr. 2). Na pracovní desku položíme smirek a mírným tlakem obrousíme obě čelní strany kulatiny, tím je zarovnáme (obr. 3). Používáme co nejhrubší smirek (zrnitost tak 60), následně můžeme čela začistit jemnějším smirkem. Tím máme připravený polotovar pro další práci. Pokud si všimnete, tak máte na čelech vybroušené kruhy včetně naznačeného středu od smirku (obr 4). Toho využijeme k vyvrtání díry pro hřídel. Důlčikem naznačíme střed (obr. 5). Obrobek upneme do svěráku. Je dobré ho opřít o spodní část svěráku, tím udržíme pravoúhlost (nebo se alespoň přiblížíme ideálu). Pokud máme předvrtávák, tak ho využijeme (obr. 6). Následně zaměníme za vrták a díru dovrtáme (obr. 7). Dokončíme práci závitníkem požadované velikosti (obr. 8). Zašroubujeme šroub do náboje a odstraníme u něj hlavičku (délku volíme tak, aby dosedl na dno sklíčidla u vrtačky) - obr. 9.


obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6

obr. 7

obr. 8

obr. 9

obr. 10

obr. 11

obr. 12

obr. 13

obr. 14

obr. 15

obr. 16

obr. 17

obr. 18

obr. 19

obr. 20

obr. 22

obr. 23

Následuje upnutí obrobku za šroub zpět do sklíčidla vrtačky (obr. 10). Aby obrobek neuhýbal, připevníme na stůl svěrák s upnutým kusem tvrdého dřeva, které se opírá o obrobek (obr. 11). Nejprve rašplí nebo hrubým pilníkem připravíme požadovaný tvar (obr. 12, 13). Za pomoci jemného pilníku a smirku přilepeného na dřevěném špalíku začistíme náboj (obr. 14). Pomocí hrotu naznačíme tři rysky v místech, kde budou končit hrany lopatek a kde se nachází střed lopatky (obr. 15, 16 a 40).
Dalším krokem je zhotovení samotných lopatek. K jejich zhotovení použijeme mosazných plech potřebné tloušťky. Pro zhotovení lodního šroubu pro můj remorkér na TT o průměru 58 mm jsem použil 1 mm silný mosazný plech. Vzhled lopatek si vytiskneme na samolepící papír a ten přilepíme na mosazný plech (obr. 18). Nebo další variantou je začernit lihovým fixem mosazný plech. S laminátové desky či podobného materiálu zhotovit tvar lopatky a pomocí rýsovací jehly okopírovat tvar lopatky na mosazný plech (viz. foto náboje 32 - obdoba). Následující postup je pak stejný.

(Zde se na chvíli pozastavím. Pokud řežu drážku do náboje za pomoci dremlíku a řezného kotouče, tak část která je zapuštěná v náboji je mírně zaoblená směrem k vrcholu. Důvod je ten že kopíruje tvar řezného kotouče (viz. obr. 28 a 40). Pokud zářez zhotovuji za pomoci pilky na železo, tak volím rovný či mírně negativně prohlý tvar konce listu (viz. obr. 19, 27 a 41), podle toho jak zhotovuji zářez. Opět, aby list dosedl pokud možno celou plochou).

Pokud zvolíme variantu se samolepkou, tak pomocí nožíku nařízneme samolepku v místě osy (lehce), aby byl naznačen střed (zelená šipka obr. 41) a v místě, kde bude upnuta ve svěráku (červená šipka obr. 41) při natáčení lopatek ve svěráku (obr. 29). Pomocí lupenkové pilky na kov vyřízneme jednotlivé lopatky (obr. 19). Následně obrousíme tak, aby všechny díly byly shodné (obr. 20). Pomoci pilníku vybrousíme náběžné hrany listů. Toto můžeme udělat i v pozdější fázi stavby lodního šroubu.

Po té přistoupíte k natočení lopatek. Lopatku upneme do svěráku v místě, které jsem si předtím označili. K čelistem přilepíme pomocný hranolek, podle kterého ohneme listy pod požadovaným úhlem. Kontrolujeme shlédnutím a následným porovnáním všech čtyř listů mezi sebou. Drobné nerovnosti srovnáte pomocí kladívka (obr. 22 - 26). Hotový výsledek je vidět na - obr. 28.

Následuje orýsování náboje. V počítači si připravíme předlohu (obr. 31), kterou si vytiskneme (jsou na ní naznačeny osy, kde budou připevněny lopatky), Pomůže nám v orýsování náboje. Náboj začerníme lihovým fixem a připevníme k podložce s předlohou (v mém případě jsem použil plexisklo - obr. 40 a z protilehlé strany zajistil šroubem tak, aby se náboj s předlohou neprotáčel). Vztyčíme kolmice podle středů lopatek pomocí rýsovací jehly (obr. 31 a 40). Dá se tak dosáhnout velmi slušné přesnosti. Pak si připravíme přípravek - předlohu (obr. 33 a 40) s požadovaným stoupáním u kořene lopatky (ve tvaru trojúhelníka, který svineme). Náboj přišroubujeme k podložce a předlohu nasuneme. Spodní strana předlohy nám zajišťuje vždy správnou polohu vůči podložce s nábojem. V místech, kde se protíná vertikální a horizontální střed lopatky prochází předloha (viz obr. 33 a kresba 40). Náboj pak pomocí tohoto přípravku orýsujeme. Následuje upnutí do svěráku a vybroušení drážky za pomocí dremlíku s řezným kotoučem. Schovávám si i opotřebené kotoučky a ty se pak v těchto situacích hodí, neb mají různé průměry. Lze použít také pilku na železo - obr. 34. Na obr. 35 je připravený náboj. Pomocné vrypy vymezili prostor pro vyřezání drážky pomocí dremlíku.

Poznámka 1: V této fázi lze odvrtat díru a vytočit závit, do kterého přijde červík na zajištění proti uvolnění lodního šroubu z hřídele. Další variantou je zajistit lodní šroub lepidlem či kontramatkou.

Poznámka 2: Pokud nemáte možnost použití PC, tak všechny potřebné podklady kreslíte v ruce a zhotovujete si eventuelně šablony Dost dobře nám poslouží lihový fix a rýsovací jehla, viz. výše.

K tomu, aby listy byly souosé a správně nastavené slouží přípravek, který si zhotovíme - obr. 36. Z přiložené fotografie by měl byt zřejmý vzhled a funkce přípravku. Na plochu nalepíte samolepku s tvarem šroubu. Přišroubujeme náboj, zatím lehce. Vložíme do čelistí lopatky a zajistíme šrouby, zatím nedotahujme. Teď vše spasujme, šrouby postupně dotahujeme. Kontrolujeme rozložení a uložení lopatek pomocí úhelníku vůči kresbě, lze také zhotovit zarážky - obr. 42, které jasně vymezí uložení listu. Není potřeba pak nic měřit. Vrypy, které jsme si připravili na náboji viz obr. 17, 35 a 40. nám jasně vymezí místo, kde začíná a končí okraj lopatky. Využijeme šablony k nastavení úhlu lopatky. K pájení použijeme pájecí tekutinu. Řádně prohřejeme materiál pomocí tužkové plynové pájky (obr. 37) a naneseme do spojů cín s obsahem stříbra. Necháme vychladnout (obr. 38). S poje začistíme pomocí jehlových pilníků a smirku. Na obr. 39 je již hotový polotovar. Na závěr lodní šroub vyleštíme. No a nezbývá nám nic jiného než hotový výrobek osadit do modelu (obr. 43).


obr. 24

obr. 25

obr. 26

obr. 27

obr. 28

obr. 29

obr. 30

obr. 31

obr. 32

obr. 33

obr. 34

obr. 35

obr. 36

obr. 37

obr. 38

obr. 39

obr. 40

obr. 41

obr. 42

obr. 43

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Hodně zdaru při práci přeje Vít Vymětal. Na začátek článku