Loděnice Severní dok
Malý velký silák Gogor - 2.část

Autor: Vít Vymětal (Severan) <nathaniel.v@seznam.cz>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 17. 05. 2007 na www.mo-na-ko.net


Sedím doma s angínou, popíjím čaj a dospěl jsem k rozhodnutí, že je čas pokračovat v příběhu o Gogorovi.
V minulém díle jsem skončil u vlepení paluby. Následovalo předvrtání děr pro řetězy, na kterých jsou pneumatiky + očka. Opět jsem si udělal jednoduchý přípravek, který mě zajistil stejnou výšku otvorů i ok. Z vnějšku bortu jsem pak vyfrézoval otvor pro zajištění oka. Pokračoval jsem následně lemováním bortu. Použil jsem bambusové špejle z rolet. Pomocí přípravku jsem je obrousil tak, abych dostal nosník o půlkulatém profilu. Ten jsem pak nalepil okolo bortu. Probrousil jsem otvory průvlaků. Lemovací kroužky jsem zhotovil z drátu, který jsem omotal okolo vrtáku a nastříhal kleštičkami. Kroužky jsem pak spájel a začistil. Dobře posloužila pájecí tekutina. Očka jsem vyráběl obdobným způsobem. Hotové díly jsem nalepil na své místo, kam patří. K lepení lemovacích kroužků jsem použil sekundové lepidlo a k zajištění oček Alteco 30 min.Vše by mělo být zřejmé z fotek.

Dalším krokem bylo obroušení trupu a příprava otěrových lišt. Vzhledem k tomu, že model je určen pro TT tak jsem se rozhodl, že budou funkční. Hledal jsem nějaký gumový profil, který bych použil na otěrovou lištu a pořád nic. Nakonec se na mě usmálo štěstí. Našel jsem gumovou lemovku na plechy o požadovaném průměru, co jsem kdysi zakoupit na tuningové úpravy PC. V Baumarktu jsem zakoupil T-profil – tuším že z PVC. Teď už nezbývalo nic jiného, než lištu přilepit epoxydem k trupu na požadované místo. Pojistil jsem ji špendlíkama , aby od trupu neodpadla a držela na svém místě (otvory pro špendlík jsem vyvrtal těsnější nejen v profilu, ale i v trupu). Po vytvrzení epoxydu jsem gumový profil namazal vazelínou a umístil na T-profil. Připravil jsem si 1200ku a pásky tkaniny - 35 g. Gumový profil jsem potřel epoxydem a přiložil tkaninu. Opět potřel epoxydem, tím sem ovšem moc nešetřil, aby nechybělo. Po vytvrzení jsem výsledek obrousil a gumový profil opatrně vyjmul. Celek jsem obrousil do požadovaného tvaru. Dalším krokem bylo zhotovení předního nárazníku. Po delší době se mě podařilo narazit na prodejnu, kde jsem zakoupil gumovou hadici o požadovaných rozměrech. Samotný postup, už nebyl tak náročný. Pomocí svého přípravku, který jsem představil v prvním díle jsem obkreslil přední část trupu, vystřihl vzorek z papíru a zkontroloval zda sedí. Následně přenesl na laminát, vyřízl a přilepil vteřiňákem na požadované místo. Opět namazal vazelínou, nanesl epoxyd, tkaninu a opět epoxyd. Nechal vytvrdit obrousil a laminát odlomil.

Mezitím jsem si zhotovil lože pro gumové hadičky. Namazal vazelínou hliníkovou tyčku, nanesl epoxyd, omotal tkaninou a opět nanesl epoxyd, nechal vytvrdit. Po vytvrzení obrousil, sejmul z tyčky pomocí kombinačních kleští cca po 12 hod. Rozřízl a vlepil na požadované místo. Ze spodu jsem přilepil laminátové destičky, které jistí gumové hadice, nárazníku.

Na řadu přišli úvazníky. K jejich zhotovení jsem použil hliníkové trubičky o průměru 8 mm na hlavní a na vyvazovací pak 6 mm. Všechny otvory jsem měl naznačené, rozšířil jsem je tak, aby trubičky přesně pasovaly. Zevnitř trupu jsem vlepil k palubě dřevěné destičky pomocí 24 h. epoxydu. Proti posunutí byli zajištěny vruty, kterými jsem destičky z vnějšku přitáhl. Po vytvrzení epoxydu jsem vruty odstranil a otvory po vrutech zamáznul Altecme 4 min.Další v pořadí bylo dokončení paluby. Vyřezal jsem žebra z laminátu 1 mm, které jsem nalepil na palubu. Otvory jsem olemoval balzovými destičkami, ty jsem potom impregnoval epoxydem. Doprostřed jsem vlepil další, aby se měli desky kde spojit a nepropadaly se.

Z uschované šablony jsem si vytvořil novou dvoudílnou, dělenou podél. Důvod je ten, abych mohl vytvarovat palubu jak v příčném tak i podélném směru. Po přesném zhotovení šablony jsem tvar přenesl na laminátovou desku 0,7 mm. Tvar jsem vystřihl nůžkami a dopiloval. Počítal jsem i z otvorem pro vlepení domečku v kterém je ukryt mechanizmus kormidla, jak u modelu tak skutečné lodi. Vše jsem ještě jednou vyzkoušel. Nejprve jsem vlepil jednu polovinu paluby. K této činnosti mě propůjčila další pár rukou moje skvělá ženuška. Namíchal jsem 30 min Altecoa. To jsem nanesl na laminát do okrajů a okolo balzových prkének. Žebra včetně balzových prkének jsem potřel hustým sekundovým lepidlem Pelikán a palubu vlepil. Nejprve jsem využil svorek a prstů k zajištění vteřiňáku. Po 2 minutách, kdy zaschl a spolehlivě držel jsem dořešil spoje lepené altecem opět pomocí svorek a zátěží. Druhý den jsem pokračoval s druhou polovinou paluby. Na závěr jsem vlepil opět pomocí Alteca domeček kormidla. Probrousil jsem otvory pro úvazníky. Dobře posloužila malá LED baterka, kterou jsem zevnitř otvory prosvítil. Malým vrtákem předvrtal a pak dobrousil pilníkem. Nerovnosti jsem vytmelil dvousložkovým polyesterovým tmelem. Naznačil jsem pomocí rýh vnější tvar vstupního otvoru v bortu.Výše uvedenou technologií jsem si zhotovil laminátovou trubičku pro vedení kotevního řetězu a tu jsem vlepil do kotevního domečku a vyvrtaného otvoru v palubě. Opět zazářilo Alteco.

Takto připravený trup jsem znovu přebrousil a stříknul vrstvou plniče od PolyTmelu: 2K-PUR dvousložkový. Trup jsem přebrousil a z vnějšku nalepil lemovací kroužky otvorů a lemování průvlaku, které jsem zhotovil z PSH. Olemoval jsem i podélný otvor pro odtékání vody.

Závěrečným krokem bylo vlepení kormidla do dýzy. To jsem zhotovil z několika vrstev laminátu, dal mu potřebný tvar. Dýzu v potřebném místě nařízl a kormidlo vlepil.

Tímto je v základu trup hotov, čeká jen na poslední vrstvu plniče a další dokončení, vzdušníky, výztuhy bortu atd. O tom zase v třetím díle.

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Severan Na začátek článku