Od plánku k modelu

30.9.2003

   Nedávno jsem dostal od jednoho návštěvníka stránek Monako tento dotaz:

....Můj dotaz se týče praktického přístupu k modelování (klasicky) od plánu k modelu. Zatím jsem stavěl jen dost velké modely z krabice. Mohli byste třeba vysvětlit plánek? Navíc:chci stavět tento přiložený model, ale daleko větší, trop by měl být  ca. 60 cm dlouhý. Jak převádět míry je mi jasné, ale jak vymyslet třeba tloušťku prkének pláště trupu?...

Když jsem se pak vymýšlel odpověď a studoval připojený plánek, uvědomil jsem si, že by tohle mohlo zajímat více modelářů a tak moje odpověď je vlastně tento článek.


Popis plánku 

   Při první pohledu na plánek zkušenému modeláři bude jasné, že podle něj se dá trup krásně postavit. Je na něm vše co je potřeba. Začátečník se možná bude cítit poněkud znechucen. Kde jsou rozměry ? Kde je měřítko ? Jak to bude celé držet pohromadě ?!

 

Plánek - 1. list Plánek - 2. list

zaslaný plánek

   Nejdříve je potřeba si uvědomit, co je to vlastně plánek. Je to grafické vyjádření třírozměrného skutečného objektu v dvourozměrném provedení. Pomocí plánku tedy musíme být schopni zpětně vytvořit trojrozměrný model a není to vůbec složité jak by se na první pohled mohlo zdát. Pro vysvětlení si vystačíme s listem číslo jedna, kde je nakresleno vše potřebné.

   První co jsem udělal, jsem plánek trochu "vylepšil" aby byl přehlednější a lépe srozumitelný. Vezmeme to od shora dolů.

Plánek - 1. list doplněný

první úpravy

    Žebrorysky popisují tvar trupu v příčném řezu na podélnou osu trupu. Je to podobné jako když krájíte bochník chleba. Když stejně pomyslně nakrájíte trup lodě, dostanete žebrorysky. Na plánku vidíte vlevo tvar žeber při pohledu od zádě a vpravo při pohledu od přídě. Většinou je trup lodě souměrný a tak stačí nakreslit jen jednu polovinu. Zrcadlovým překlopením podél svislé osy získáte úplný tvar. Je dobré si žebra (žebro rysky) očíslovat. Zpravidla se tak dělá směrem od přídě k zádi (na plánku očíslovány červeně).

   Vodorovné čáry jsou tzv. vodorysky. Jsou to křivky, které popisují tvar trupu ve vodorovných řezech. Jistě si pamatujete jak nám ve škole vysvětlovali co to jsou vrstevnice. Tak si představte, že položíte trup dnem vzhůru (vznikne kopec) a rozřežete jej vodorovně. Jsou to tedy vrstevnice trupu (na plánku očíslovány modře).  Jedna tahle vrstevnice je nejdůležitější a jmenuje se "čára ponoru" (na plánku ČP).

   Ještě jsou bokorysky. Tyto křivky popisují tvar trupu při pohledu z boku (bokorys). Je to vlastně podobné jako u vodorysek jen řez je veden svisle a rovnoběžně s podélnou osou trupu (na plánku očíslovány zeleně).

   Bokorys nám ukazuje tvar trupu při pohledu z boku (kolmo na podélnou osu trupu). Náhled ukazuje tvar trupu při pohledu shora. A podhled tvar trupu při pohledu ze spodu. U těchto pohledů nám opět stačí nakreslená jen jedna polovina, protože tvar trupu je souměrný.

 

Úpravy plánku

    Nebudu zde popisovat metody, které používají pro získání tvaru žeber grafické programy na PC. Tyto postupy jsou sice efektivní a přesné, ale každý pes jiná ves. Níže uvedený postup vlastně stačí vhodně aplikovat na počítači podle vašich možností. 

   Nejdříve si promyslíme konstrukci trupu. V našem případě se bude jednat o klasickou konstrukci, kdy tvar trupu je dán žebry, která jsou spolu spojena pomocí kýlu a bočních lišt. Potah trupu bude proveden metodou plaňkování (tenké lišty). Uvedení konkrétních rozměrů není zatím nutné. Je ale dobré si plánek např na kopírce předem zvětšit do požadované velikosti. Když chce aby, délka modelu byla 60cm, zajistíme na kopírce příslušné zvětšení a máme vystaráno. Již nic přepočítávat nemusíte.

   Dříve, než začneme z plánku získávat konečné tvary žeber, musíme mít jasno z jakého materiálu bude trup vyroben. Je to velmi důležité, protože podle rozměrů tohoto materiálu musíme upravit i rozměry získané z plánku. Nejlepší bude, když si to předvedeme na praktickém příkladu.

- žebra budou zhotovena z překližky tl. 3mm

- spojení žeber bude provedeno pomocí smrkových lišt 5x5mm

- potah trupu: smrková lišta tl. 1mm (šířka lišty není zatím důležitá)

Teď již víme všechno co potřebujeme a můžeme začít upravovat. Popsaný postup je konkretizovaný na plánek na obrázcích a pro srozumitelnost místy zjednodušený.

Plánek - 1. list upravený

stanovení konečných obrysů

   Nejdříve si určíme tvar kýlu (bokorys - fialová čára), který ponese jednotlivá žebra. Vnější tvar je daný obrysem trupu (bokorys) a zde není co upravovat. Důležitý je tvar uvnitř trupu. Žebra budou na kýl usazena pomocí výřezů, které budou zajišťovat jejich správnou polohu a kolmost. K tomu musíme nají dosedací rovinu. Tedy rovinu, která prochází přes všechny žebra. V našem případě je to vodoryska číslo 4 (modrá číslice). Dále si stanovíme jak vysoko chceme mít pomyslnou vnitřní palubu (ne tu skutečnou!) Pro jednoduchost jsem zvolil čáru ponoru (ČP). Mezi těmito dvěma přímkami si naznačím zářezy pro žebra. Když budou žebra z překližky tl. 3mm boudou zářezy stejně široké. Tedy 1,5mm od osy žebra na každou stranu. Když si naznačíte zářezy pro všechny žebra, spojíte jejich horní hrany a dostáváte pomyslnou vnitřní palubu. Na obrázku je výsledný tvar kýlu naznačen fialovou čarou.

   U žeber je to trochu pracnější. Zde musíme upravit každé žebro. Nejdříve naznačíme zářezy pro usazení na kýl. Opět je důležitá vodoryska číslo 4 (modrá číslice), Od ní směrem dolů naznačíme výřez. Když bude kýl z překližky tl. 3mm musí být výřez stejně široký. Kdyby byl kýl tlustý 5mm, opět musí být výřez široký 5mm. Uvažujme tedy, že kýl je z překližky tl. 3mm, pak výřez naznačíme 1,5mm od svislé osy žebra na obě strany.

   V dalším kroku musíme upravit vnější rozměr žebra. Pokud budeme trup plaňkovat lištami o síle 1mm, pak každé žebro musíme na každé vnější straně o tento rozměr zmenšit. Jinak řečeno, tam, kde bude k žebru přiléhat obšívka trupu, musí být žebro zmenšeno o sílu materiálu. Na obrázku je vidět posun původního rozměru (černá čára) do nového rozměru (fialová čára).

   Jako předposlední krok je vyznačení výřezů pro lišty, které propojují jednotlivá žebra a tím zpevňují kostru trupu. Protože jsme zvolili lišty o průřezu 5x5 mm, musíme do žeber udělat zářezy stejného rozměru. Zářezy uděláme tak, že jejich horní hrana bude opět v rovině. Na obrázku jsou výřezy pro lišty naznačeny žlutými čtverečky. Nejlépe si pomůžeme opět vhodnou vodoryskou. Pouze u vrchní lišty, která bude podpírat palubu se neřídíme vodoryskou, ale horním okrajem žebra. Lišta by měla být vedena zároveň s ním. V případě, že chce udělat žebra odlehčená, si ještě naznačíme plochu, kterou uvnitř žebra odstraníme (vyřízneme).

   Posledním krokem je vyznačení montážních výstupků na žebrech. Pokud trup sestavujeme klasickou metodou, tak jsou nezbytné. Umožňují nám uchytit jednotlivá žebra k montážní rovině (desce).

Plánek - 1. list montážní prvky

přidání montážních výstupků

Na plánku si naznačíme montážní rovinu, která je rovnoběžná s čárou ponoru (ČP). Pak si narýsujeme montážní výstupek tak, aby sahal od žebra až k montážní rovině. Nezapomeňte si vyznačit i otvor pro přichycení žebra ke špalíku (viz montáž trupu). Není nutné, aby montážní výstupky byly v zákrytu. Volíme je např. tak, budou široké 10mm a vždy 10mm od vnějšího okraje žebra.

 

Šablony

   Z upraveného plánku si můžeme sestrojit papírové šablony jednotlivých žeber a kýlu. Nejlépe to uděláme tak, že si vytiskneme obrázek s úpravami a na kopírce namnožíme tolikrát, kolik je žeber. Pak list přehneme přesně podle podélné osy trupu a vystřihneme žebro číslo 1. Vezmeme další list, přehneme a vystřihneme žebro číslo 2. Tak vystřihneme postupně všechna žebra. 

 

Montáž trupu

Ukázka stavby trupu klasickou metodou   Další postup již jen stručně. Šablony žeber a kýlu nalepíme pomocí tuhého lepidla na papír na překližku a přesně vyřízneme. Pokud se některé žebro nepovede, uděláme nové. Jakákoliv nepřesnost se nám později vymstí ! Když máme vyříznutá všechna žebra, seženeme si rovnou a pevnou desku, která je o něco delší než sestavovaný trup a minimálně tak široká, jako nejširší žebro v trupu. Na desku narýsujeme podélnou osu trupu a polohy žeber podle plánku (podhled). Nezapomeňte počítat s tloušťkou materiálu ! Na desku přidělejte hranolky a k hranolkům jednotlivá žebra. Na takto uchycených žebrech sestavíme celou kostru a následně ji i potáhneme. Nejlépe to ukazuje obrázek vlevo, kde je rozestavěný trup válečné lodi (převzato).